Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek od towarów i usług VAT i Podatek akcyzowy

29.07.2009

Opodatkowanie VAT usług świadczonych w ramach programu partnerskiego

Nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego. Przy ustalaniu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Spółka dążąc do uatrakcyjnienia swojej oferty podejmuje współpracę z partnerem, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność w punktach umożliwiających akceptację płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Współpraca ta opiera się na obopólnych korzyściach - dla strony jest to promocja i popularyzacja jej produktów, partnerowi natomiast ma zapewnić zwiększenie sprzedaży jego towarów i usług. W ramach współpracy partner spółki ma udzielać klientom dokonującym płatności przy wykorzystaniu kart płatniczych wydanych przez stronę rabatu polegającego na obniżeniu o określony procent standardowej ceny towaru lub usługi. Strona nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieudzielania przez partnera lub niewłaściwego rozliczenia wskazanego rabatu. Podatnik na swój koszt przygotowuje materiały reklamowe dotyczące programu partnerskiego, w których może wykorzystać także nazwę lub znak towarowy partnera. Partner zobowiązany jest do informowania na własny koszt klientów swoich placówek o przysługującym im rabacie.

Podatnik chciał wiedzieć, czy realizacja omawianego wspólnego przedsięwzięcia w postaci programu partnerskiego nie powinna być w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: ustawa o VAT) traktowana jako zdarzenie generujące powstanie obowiązku podatkowego w VAT. W ocenie podatnika pomiędzy nim a partnerem (stronami realizującymi umowę wspólnego przedsięwzięcia) nie dochodzi do przekazania jakiegokolwiek świadczenia. Wszystkie podejmowane działania nakierowane są wyłącznie na osiągnięcie dwóch celów, różnych dla obu podmiotów, których pełna i efektywna gospodarczo realizacja może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia skoordynowanych i wspólnych działań. W związku z powyższym opisana aktywność nie może być utożsamiana z podlegającym opodatkowaniu odpłatnym świadczeniem usług i nie będzie powodować obowiązku podatkowego w VAT. Podatnik dodał, że ze względu na fakt, że istotą umownej relacji stron nie jest przekazywanie świadczeń pomiędzy nim a partnerem oraz uwzględniając fakt, że każda ze stron w ramach opisanego kontraktu samodzielnie ponosi koszty podejmowanych działań, a jednocześnie w pełnym zakresie czerpie korzyści z programu partnerskiego w postaci zwiększenia swoich przychodów, sama realizacja umowy nie wiąże się z koniecznością rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Organy podatkowe uznały stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Ich zdaniem z przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że każde zobowiązanie się podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej stanowi świadczenie usług. Zdaniem organów podatkowych również w opisanym przez stronę stanie faktycznym dojdzie do świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Zawierając umowę strona zaciąga wobec partnera zobowiązanie obligujące ją do pojęcia/dokonania określonych czynności (np. umieszczenie w materiałach reklamowych nazwy partnera oraz informacji o przysługujących korzyściach w przypadku dokonania płatności kartą wydaną przez stronę). W rezultacie spółka dokonuje na rzecz partnera świadczeń o określonej treści, których jest on beneficjentem. To natomiast stanowi główną przesłankę udziału partnera w organizacji przedsięwzięcia. Dzięki temu spodziewa się on odnieść korzyść w postaci zwiększenia swojej sprzedaży. W istocie więc podejmowane przez stronę działania na rzecz partnera mają charakter i cel analogiczny do usług reklamowych, promocyjnych, marketingowych stanowiąc alternatywę dla klasycznie pojmowanej reklamy - prasowej, w mediach elektronicznych czy bezpośredniej. W taki też sposób działania spółki powinny być rozpatrywane na gruncie VAT. Okoliczność, że w zamian za udział partnera w przedsięwzięciu strona również spodziewa się odnieść podobną korzyść w postaci zwiększenia sprzedaży i popularyzacji swoich produktów nie ma znaczenia. Podobnie jak fakt, że strony w ramach przedsięwzięcia samodzielnie ponoszą koszty podejmowanych działań. Fakt, iż w ramach realizacji umowy strony nie pobierają wynagrodzen...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »