Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

22.07.2009

Odliczenie części kwot wydanych na zakup kas rejestrujących

Wprowadzając obowiązek rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, ustawodawca wprowadził jednocześnie rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń podatników. Rozwiązanie to polega na zwrocie podatnikom (lub odliczeniu od podatku należnego) części kwot wydatkowanych na zakup kas – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Obecnie podatnicy, którzy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Podatnikowi, u którego nie występuje podatek należny (wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9), urząd skarbowy dokona zwrotu na rachunek bankowy (w banku mającym siedzibę na terytorium kraju) lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia przez podatnika odpowiedniego wniosku (art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT).

Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas nie jest definitywny. Może się zdarzyć wiele sytuacji, w których podatnik będzie zobligowany do oddania odliczonych (zwróconych) kwot. Ustawa nakazuje zwrot, w przypadku gdy:

- w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik zaprzestanie używania kas,
- podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
- podatnik naruszy warunki związane z odliczeniem (zwrotem) kwot, określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego, którym jest rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 24 grudnia 2008 r. Nr 228, poz. 1509).

Sposób, terminy i warunki odliczenia

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa szczegółowo sposób, w jaki podatnik może odzyskać kwotę w granicach limitu 700 zł.

Podstawą do odliczenia (zwrotu) jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zauważmy, że nie stanowi przeszkody przy korzystaniu z możliwości odliczenia (zwrotu) sfinansowanie zakupu przy użyciu środków pochodzących z kredytu lub pożyczki bankowej (lub innego kredytu – pod warunkiem że nie jest to kredyt kupiecki udzielany przez sprzedawcę kas – w tym przypadku bowiem nie będziemy mogli okazać dowodu zapłaty całej należności dla dostawcy).

O terminie zwrotu kwoty dla podatników, którzy prowadzą sprzedaż wyłącznie zwolnioną z podatku lub sami korzystają ze zwolnienia podmiotowego, wspomniałem już wcześniej. Podatnicy czynni VAT, prowadzący sprzedaż opodatkowaną, mogą odliczyć w ramach limitu kwoty wydatkowane na zakup kas w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym

Istnieje jednak pewne ograniczenie: kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym i nie ma od czego odliczyć wydatku na zakup kasy?

Brak nadwyżki podatku należnego nad naliczonym nie stanowi przeszkody. Podatnik może bowiem otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty określonej w pkt 1 – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Warunki dokonania odliczenia (zwrotu)

Dokonanie odliczenia może nastąpić pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia). A...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »