Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.04.2007

Nowa dyrektywa VAT (3) - Przedmiot opodatkowania i transakcje podlegające opodatkowaniu w nowej dyrektywie VAT

Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT został określony w nowej dyrektywie w dwóch miejscach. Pierwszy to Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania, art. 2 do 4 (poprzednio w VI dyrektywie w Tytule II — Przedmiot opodatkowania, w art. 2). Przedmiot opodatkowania podatkiem VAT, stosownie do zasady powszechności opodatkowania, określony został możliwie w bardzo szeroki sposób. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej poddano cztery rodzaje czynności:

a) dostawa towarów wykonywana za wynagrodzeniem na terytorium kraju przez podatnika występującego w takim charakterze (lit. a),
b) odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium państwa członkowskiego (lit. b),
c) odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze (lit. c);
d) import towarów (lit. d), które to pojęcia zdefiniowano w Tytule IV. Transakcje podlegające opodatkowaniu – art. 14 – art. 30 (poprzednio w Tyt. V dyr. VI „Transakcje podlegające opodatkowaniu”).

I tak, w art. 14 zdefiniowano dostawę towarów (poprzednio - w art. 5 VI dyr.), w art. 20 - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (poprzednio w art. 28 VI dyr.), w art. 24 — świadczenie usług (poprzednio w art. 6 VI dyr.), art. 30 — import towarów (poprzednio – w art. 7 VI dyr.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 dostawa towarów oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 "świadczenie usług" oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów. Jak poprzednio, jest to „definicja dopełniająca” do definicji dostawy towarów, obejmując szczelnie każdą transakcję przedsiębiorcy – podatnika VAT, o ile nie jest wyraźnie wyłączona spod opodatkowania.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, zgodnie z art. 20. Natomiast import towarów oznacza wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 traktatu. Poza ww. czynnością za import towarów uznaje się wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów znajdujących się w swobodnym obrocie pochodzących z terytorium trzeciego stanowiącego część terytorium celnego Wspólnoty, zgodnie z art. 30.

Dostawa towarów i czynności zrównane z nimi

Jak już wspomniałem, zgodnie z art. 14 ust. 1 "dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Utrzymano więc szerokie, ekonomiczne rozumienie władztwa podatnika nad rzeczą. Poza ww. czynnością, za dostawę towarów uznaje się również inne, wymienione poniżej czynności:

a) przeniesienie prawa własności do towaru w zamian za odszkodowanie, z nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub w jego imieniu albo z mocy prawa;
b) faktyczne przekazanie towaru zgodnie z umową najmu towarów na czas określony lub sprzedaży towaru na warunkach odroczonej płatności, która zawiera klauzulę o przeniesieniu własności w następstwie normalnych zdarzeń nie później niż z chwilą zapłaty ostatniej raty;
c) przekazanie towaru na podstawie umowy, zgodnie z którą prowizja płacona jest od zakupu lub sprzedaży. Państwa członkowskie mogą też uznać za dostawę towarów przekazanie niektórych robót budowlanych.

Za dostawę za wynagrodzeniem uznano również następujące czynności realizowane bez wynagrodzenia:

1) wykorzystanie przez podatnika dóbr (towarów) stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa — do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub
2) nieodpłatne przekazanie lub też wykorzystanie dóbr (towarów) stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innych celów niż działalność gospodarcza podatnika

— jeżeli podatnikowi w stosunku do tych towarów lub ich części przysługiwało prawo do odliczenia podatku w całości lub w części (art. 16, poprzednio art. 5 ust. 6 VI dyr.). Powyższe nie dotyczy jednak przypadków, gdy przedmiotem przekazania — dla celów działalności przedsiębiorstwa — są prezenty o małej wartości lub próbki.

Postanowiono także w art. 18, że za dostawę za wynagrodzeniem państwa członkowskie mogą uznać:

a) wykorzystanie przez podatnika dla celów jego działalności towarów wyprodukowanych, zbudowanych, wydobytych, przetworzonych, nabytych lub importowanych w ramach takiej działalności, jeżeli podatek od wartości dodanej od takich towarów, w przypadku ich nabycia od innego podatnika, nie podlegałby w całości odliczeniu,
b) wykorzystanie przez podatnika towarów dla celów transakcji niepodlegającej opodatkowaniu, w przypadku gdy podatek od wartości dodanej od takich towarów podlega w całości lub w części odliczeniu w momencie ich nabycia lub w sytuacji, gdy w przypadku nabycia tych towarów od innego podatnika, naliczony przy tym podatek nie podlegałby w całości odliczeniu,
c) zatrzymanie towarów przez podatnika lub jego następców prawnych po zaprzestaniu wykonywania przez niego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, jeśli podatek od wartości dodanej od takich towarów podlega w całości lub w części odliczeniu w momencie ich nabycia lub w sytuacji, gdy w przypadku nabycia tych towarów od innego podatnika, naliczony przy tym podatek nie podlegałby w całości odliczeniu. Stanowi o tym art. 18 lit, a, b i c (poprzednio - art. 5 ust. 7 VI dyr.).

Państwa członkowskie mogą uznać, w przypadku przekazania przez podatnika, bez względu na formę, tj. zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku przedsiębiorstwa, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego tenże majątek, zgodnie z art. 19 (poprzednio - a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »