Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

16.06.2009

Kwalifikowalność podatku VAT w ramach POKL

W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pojawiają się różne trudności u beneficjentów w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków. Trudności te związane są przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisów. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na problem kwalifikacji podatku od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Minister rozwoju regionalnego w dniu 19 września 2008 r. (MRR/KL/1/09/08) zatwierdził wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (druga wersja). Wytyczne te zostały opracowane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 35 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984), a także pkt 2.3 Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Rozdział 4.7 wytycznych minister rozwoju regionalnego poświęcił kwestii podatku od towarów i usług. Pomimo że Ministerstwo zastrzegło w powyższych wytycznych, że Instytucja Pośrednicząca nie może ustanawiać bardziej restrykcyjnych zasad kwalifikowalności wydatków niż tam określone, dla beneficjenta wytyczne te mogą wydawać się zbyt skromne.

W związku z tym, omawiając kwalifikowalność podatku VAT, w pierwszej kolejności należy przytoczyć ogólną kwalifikowalność wydatków w ramach POKL.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazuje w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „iż wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację POKL - uznaje się za wydatek kwalifikowany”. Oczywiście sama definicja przytoczona przez Ministerstwo wydaje się zbyt uboga dla prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków. W związku z tym należy odwołać się do rozdziału 3 wytycznych, gdzie Ministerstwo opisuje niezbędne warunki, jakie musi spełniać wydatek, by uznać go za kwalifikowany.

Wszystkie wydatki w ramach POKL są kwalifikowalne, jeśli:

- są niezbędne do realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu;
- nie są zawyżone w stosunku do cen rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania kosztami;
- zostały faktycznie i ostatecznie poniesione;
- są udokumentowane;
- zostały przewidziane w budżecie projektu oraz są zgodne z zasadami tworzenia budżetu w ramach POKL;
- są zgodne z wytycznymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

W powyższych warunkach należy również rozpatrywać kwalifikowalność podatku od towaru i usług.

Zgodnie z art. 11 pkt 2a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 podatek od towarów i usług może być uznany za wydatek kwalifikowany tylko wówczas, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta oraz gdy ten beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Tak więc problem kwalifikowalności podatku VAT należy rozpatrywać w dwóch nierozłącznych aspektach. Po pierwsze, musi być rzeczywiście i ostatecznie poniesiony. Po drugie, beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Przez faktyczne poniesienie wydatku należy rozumieć wydatek środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Parlament Europejski i Rady zwraca jednak uwagę, że wydatek musi być poniesiony ostatecznie przez beneficjenta.

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług należy natomiast rozpatrywać w odniesieniu do polskiego prawa podatkowego, czyli przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »