Podatek VAT 2009 – Zmiany w zakresie eksportu towarów

Zgodnie z uprzednio (do końca listopada 2008 r.) obowiązującą definicją eksportem był potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, albo
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29 października 2005 r., s. 1).

Nie stanowił zatem eksportu wywóz towaru poza granice Unii Europejskiej dokonywany w czynności nieodpłatnej.

Obecnie, ze względu na zastąpienie odwołania do art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o VAT powołaniem wyłącznie art. 7 ww. ustawy, za eksport towarów uznaje się również wywóz towarów poza granice Wspólnoty Europejskiej, który wykonywany jest w ramach czynności nieodpłatnej, do której zastosowanie mają przepisy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (chodzi o czynności nieodpłatne zrównane z czynnościami odpłatnymi). Zaznaczyć należy, że w dalszy ciągu ustawodawca pozostawił możliwość dokonywania eksportu w sposób pośredni (tzn. wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz).

Zmiana ta nie jest jednak jedyną, która dotyczy eksportu towarów i która została wprowadzona w ramach nowelizacji. Ustawodawca podatkowy zdecydował się bowiem na uchylenie w art. 19 ustawy o VAT ustępu 6. Do momentu, w którym obowiązywał ten przepis (czyli do końca listopada 2008 r.), w przypadku eksportu obowiązek podatkowy definiowany był w szczególny sposób – mianowicie o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu eksportu towarów decydowało potwierdzenie przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej. W obecnym stanie prawnym, wyznaczając moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów, podatnicy stosują zasady ogólne. Oznacza to, że w przypadku eksportu towarów, dokładnie tak samo jak przy krajowej dostawie towaru, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania to...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »