Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.02.2009

Podatek VAT 2009 – Ulga na złe długi

W odniesieniu do należności powstałych od 1 czerwca 2005 r. podatnicy mogli stosować tzw. ulgę na złe długi w VAT. Sprowadzało się to do tego, że  podatnik (wierzyciel) mógł skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Korekta podatku dotyczyła również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna. By podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi, musiały być łącznie spełnione następujące warunki: 

 • dostawa towaru lub świadczenie usług była dokonana na rzecz podatnika VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 • wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;
 • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;
 • wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zostały zbyte;
 • od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura;
 • wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie;
 • zawiadomienie musi być dokonane w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej.

W przypadku gdy były spełnione wskazane powyżej warunki, wierzyciel mógł dokonać korekty. Korekta podatku należnego dokonywana była w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych.

Jeżeli po dokonaniu korekty należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany był zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W razie częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększało się w odniesieniu do tej części.

Podatnik obowiązany był zawiadomić właściwy dla siebie urząd skarbowy o deklaracji podatkowej, w której dokonuje korekty, wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. W ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wierzyciel zobowiązany był zawiadomić dłużnika o tym, że dokonał takiej korekty. Kopia zawiadomienia winna być przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

W taki sposób – w pewnym skrócie – można by przedstawić ulgę na złe długi, jaka stosowana była do końca listopada 2008 r. Czy rzeczywiście? Z uwagi na wprowadzone warunki i procedury stosowanie tej ulgi było bardzo trudne.

W obecnym stanie prawnym powinno być łatwiej. Wprawdzie część uciążliwych procedur pozostała (o czym poniżej), jednak ustawodawca zdecydował się na istotną zmianę dotyczącą należności, w odniesieniu do których ulga może być stosowana.

Do tej pory największym utrudnieniem była konieczność udokumentowania nieściągalności wierzytelności w taki sposób, aby stanowiła ona koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego. W praktyce oznaczało to, że podatnik musiał udokumentować nieściągalność należności:

1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela, jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo postanowieniem sądu o:

a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
b) umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
c) ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo

2) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Powyższy katalog ma ch...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »