Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

30.07.2006

Klasyfikacje statystyczne a VAT

Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.

W tym miejscu wypada wskazać, iż przepisy o podatku od towarów i usług stanowią, iż towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych tym podatkiem, które nie zostały wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co do zasady, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, tj. w wysokości 22 %2). Zasada ta nie dotyczy jednakże czynności dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę3).

Powyższy zapis powoduje, iż zachowana zostaje zasada powszechności opodatkowania, która pozornie została złamana brzmieniem legalnej definicji towarów4). Zgodnie z tą definicją przez towar należy rozumieć każdą rzecz ruchomą, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, o ile są:

- przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz
- wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Należy wskazać, iż towarami w rozumieniu w/w przepisów są również grunty5). Z powyższej definicji można wyprowadzić pogląd, iż rzecz ruchoma albo któraś z postaci energii, która nie została wymieniona w klasyfikacji wydanej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Jednakże łączne brzmienie legalnej definicji towarów i zasady, iż towary niewymienione w klasyfikacjach statystycznych podlegają, co do zasady, opodatkowaniu stawką podstawową, prowadzi do wniosku, iż towarem w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest każda rzecz oraz energia – przy czym bez znaczenia jest czy została ona wymieniona w klasyfikacji statystycznej6).

Ponadto przepisy o podatku od towarów i usług stanowią, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji7). Jedynie usług elektronicznych nie identyfikuje się za pomocą klasyfikacji statystycznych8).

Reasumując, należy stwierdzić, iż klasyfikacje statystyczne pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy interpretacji przepisów ustawy. Pozwalają jednakże na zastosowanie właściwej stawki podatkowej. Sama okoliczność, iż dany towar bądź usługa nie zostały wymienione w klasyfikacji statystycznej, nie jest przesłanką do uznania, iż czynność polegająca na dostawie takich towarów albo świadczeniu takich usług nie podlega opodatkowaniu – wręcz przeciwnie, co do zasady, podlega i to przy zastosowaniu stawki podstawowej9).

Statystyka publiczna – zasady ogólne
W polskim porządku prawnym centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej10). Prezes GUS jest bezpośrednio podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów11). Do zadań Prezesa GUS należy m.in. opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja12). W wykonaniu zadań, o których mowa powyżej, Prezes GUS - w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej - opracowuje:

- podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury,
- wzajemne relacje między nimi oraz
- ich interpretacje13).

Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia14). Klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa powyżej, mają zastosowanie w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej15). Ponadto, jak już wspomniano, ww. klasyfikacje i nomenklatury mają zastosowanie, co do zasady, do identyfikowania towarów i usług dla potrzeb przepisów o podatku od towarów i usług16).

Na podstawie przepisów nakładających na Prezesa GUS obowiązek opracowania standardów klasyfikacyjnych oraz ich interpretacji – wydał on komunikat określający tryb wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych17). Zgodnie z powyższym komunikatem zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej18). Wyjątkowo w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu zainteresowany podmiot, o którym mowa powyżej, może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych19). Wniosek ten może dotyczyć wydania informacji na podstawie następujących klasyfikacji:

- Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
- Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),
- Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
- Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Pamiętać należy, że gdy wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowani...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »