Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.07.2006

Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT

Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:

a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub
b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).

Prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest konsekwencją zasady neutralności VAT. Jak powszechnie wiadomo – podstawową zasadą tego podatku jest obciążenie ciężarem podatkowym jedynie konsumpcji3). Zasada, o której mowa, oznacza, iż podatek ten nie powinien obciążać swoim ciężarem podmiotów, które nabywają towary i usługi w celu innym niż bezpośrednia konsumpcja4). Skutkiem przyjęcia powyższej regulacji jest zasada, iż podatnikom podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych5).

Należy pamiętać, iż wykorzystanie prawa do odliczania podatku naliczonego jest prawem, a nie obowiązkiem. Podatnik wyraża swoją wolę skorzystania z tego prawa poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji w części D – rozliczanie podatku naliczonego deklaracji dla podatku od towarów i usług – VAT-76).

Wprowadzenie zasady, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy o kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie, stanowi emanację podstawowej zasady neutralności VAT. Powyższe jest konsekwencją sytuacji gospodarczej danego podatnika albo przyjętych regulacji prawych, które powodują, iż kwota podatku naliczonego przewyższa kwoty podatku należnego. Dzieje się tak w szczególności w sytuacji, gdy podatnik dokonuje czynności opodatkowanych VAT według stawek obniżonych, a dla dokonania tych czynności nabywa towary lub usługi opodatkowane stawką podstawową. Z podobną sytuacją możemy spotkać się, gdy podatnik dokonuje nakładów inwestycyjnych poprzez nabywanie towarów lub usług związanych z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych albo ich intensyfikacją.

Jak już wspomniano na wstępie niniejszego artykułu, podatnik może w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

a) obniżyć o tę nadwyżkę kwoty podatku należnego za następne okresy, czyli skorzystać z instytucji zwrotu pośredniego;
b) wystąpić o zwrot tej nadwyżki na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni) lub też
c) wystąpić o zwrot części nadwyżki na rachunek bankowy, a o pozostałą część obniżyć kwoty podatku należnego za następne okresy.

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż wprowadzenie uprawnienia podatnika do żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynika z okoliczności, iż w niektórych przypadkach podatnicy pozbawieni tego prawa nie byliby w stanie skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ specyfika ich działalności polega na tym, iż w sposób notoryjny występuje u nich ta nadwyżka. Dzieje się tak w szczególności u podatników dokonujących czynności opodatkowanych stawką 0%, a więc eksportujących towary, lub podatników, do których zastosowanie mają zasady szczególne wykorzystania stawki 0%7). Brak możliwości żądania przez nich zwrotu mógłby doprowadzić do tego, iż na skutek występowania ciągłej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym kumulowałyby się kwoty podatku naliczonego, którego nie można by było w żaden sposób odliczyć.

Wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Wystąpienie o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym polega na wypełnieniu przez podatnika odpowiednich pozycji deklaracji VAT-7 albo VAT-7K. W obecnie obowiązującej wersji deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K jest to pozycja 56, którą należy wypełnić łącznie z pozycją 57 lub 58 deklaracji. Pozycje 57 i 58 deklaracji określają termin, w jakim ma zostać dokonany zwrot.

Terminy dokonania zwrotu
Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje na trzy terminy dokonania zwrotu, liczone od dnia złożenia deklaracji podatkowej: tj. termin 180 dni, 60 oraz termin 25 dni.

Terminy podstawowe
Ustawa stanowi, iż zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym co do zasady następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika8).

W tym miejscu wypada zauważyć, iż dokonanie analizy postanowień przepisów dotyczących zasad zwrotu VAT pozwala przyjąć twierdzenie, iż podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest termin 180 dni. Powyższe wynika z okoliczności, iż podatnik może wystąpić o zwrot VAT w terminie 60 dni jedynie w przypadku, gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest wyższa od:

- kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;
- kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy;
- 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż stawka podstawowa, tj. stawką 22% lub
- obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami9).

Do obrotu opodatkowanymi stawkami niższymi niż podstawowa podatnik może wliczyć obrót z tytułu otrzymania należności w postaci przedpłat, zaliczek, zadatków lub rat, które to zostały otrzymane w związku z:

- wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny10) lub
- eksportem towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »