Ujemna marża a określenie podstawy opodatkowania przy usługach turystycznych

Skoro z przepisów ustawy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112/WE nie wynika wprost zakaz uwzględnienia przy obliczaniu podstawy opodatkowania z tytułu usług turystyki za dany okres rozliczeniowy tzw. marży ujemnej, to– mając na względzie zasadę neutralności VAT– należy przyjąć, że istnieje możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o rzeczywistą stratę wynikającą z rozliczenia dokonanego zgodnie z przepisami art. 119 ustawy o VAT. Otrzymane przez podatnika dowody, mające wpływ na wysokość uprzednio obliczonej i opodatkowanej marży (uwzględnionej uprzednio w podstawie opodatkowania za dany okres rozliczeniowy), ewidencjonować i rozliczać należy na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał dany dowód– orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że przy określaniu podstawy opodatkowania spółka uwzględniła stratę w kwocie 1.869,62 zł poniesioną z tytułu organizacji jednej z imprez turystycznych w rozliczeniu za marzec 2007 r. Zmniejszyła w związku z tym podstawę opodatkowania o 7,51 zł według stawki 22 proc. oraz o kwotę 1.860,46 zł według stawki 0 proc. W konsekwencji zmniejszyła kwotę podatku należnego o 1,65 zł. Zdaniem organów podatkowych skarżąca zaniżyła tym samym podstawę opodatkowania oraz wysokość zobowiązania podatkowego poprzez bezpodstawne uwzględnienie w obliczeniach straty, jaką poniosła z tytułu organizacji imprezy turystycznej. Usługa turystyki podlegała bowiem opodatkowaniu w szczególny sposób na podstawie art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT).

Organy podatkowe podkreśliły, że z powyższego przepisu nie wynika możliwość uwzględniania tzw. marży ujemnej przy obliczaniu wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych i prowadzonych przez spółkę ksiąg podatkowych ustaliły, że określała ona nieprawidłowo moment powstania obowiązku podatkowego. Ewidencjonowała bowiem poszczególne kwoty wynikające z faktur korygujących w dniu otrzymania dokumentu. Powinna zaś, zdaniem organów podatkowych, przyporządkować te kwoty do okresów rozliczeniowych, z którymi związana była dana usługa turystyki (marża) zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji zobowiązana była – w ocenie organów podatkowych – każdorazowo korygować deklarację VAT-7 za dany okres rozliczeniowy, z którym związana była kwota wynikająca z dowodu otrzymanego przez spółkę po tym, gdy dokonała ona stosownego rozliczenia marży na podstawie ówcześnie posiadanych dowodów. Bezpodstawnie przyjmowała natomiast, że obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu, w którym otrzymała fakturę korygującą dotyczącą czynności, która miała miejsce w innym miesiącu (okresie rozliczeniowym) – stwierdziły organy podatkowe. Spółka naruszyła tym samym § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm., dalej: rozporządzenie wykonawcze).

Spółka niezadowolona z decyzji dyrektora izby skarbowej, który utrzymał w mocy decyzję organu podatkowego I instancji, wniosła na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W uzasadnieniu skargi pełnomocnik spółki podkreślił, że obliczając wysokość zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem szczególnych zasad przewidzianych w art. 119 ustawy o VAT, należy uwzględniać również zasady ogólne regulujące opodatkowanie VAT. Jego zdaniem marżę wylicza się poprzez działanie matematyczne. Jest to zatem wynik różnicy pomiędzy odjemną (kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi) a odjemnikiem (ceną nabycia usług przez podatników VAT od innych podatników tego podatku dla bezpośredniej korzyści turysty). Dlatego też marża może być zarówno kwotą dodatnią, jak i ujemną. Organom podatkowym pełnomocnik spółki zarzucił w konsekwencji zawężenie definicji pojęcia „marża”. Wskazał na możliwość wystąpienia ujemnej kwoty podatku należnego przy obliczaniu podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych, co wynika z pkt 3 załącznika nr 3 (objaśnienia ogólne) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).

Jeśli zaś chodzi o moment rozliczania wydatków zwiększających (zmniejszających) cenę nabycia usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty oraz wpływów zwiększających (zmniejszających) należności, które ma zapłacić nabywca usługi turystycznej, pełnomocnik spółki wyjaśnił, że w wielu przypadkach dotyczących usług turystycznych z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania dla podatku od towarów i usług we wskazanym przez organy podatkowe terminie wynikającym z § 3 rozporządzenia wykonawczego. Podmioty organizujące usługi turystyczne często nie posiadaj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »