Podatek VAT marża - szczególna procedura opodatkowania

Ustawa o VAT wprowadziła szczególną procedurę opodatkowania towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Jej podstawowym wyróznikiem jest sposób określania podstawy opodatkowania.

Zasadą w ustawie o VAT jest przyjęcie, że podstawą opodatkowania jest obrót czyli kwota należna z tytułu sprzedaży o pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Procedura, o której mowa powyżej określa zaś podstawę opodatkowania jako marżę, nie zaś obrót rozumiany jako cała kwota należna z tytułu dostawy pomniejszona o kwotę podatku.

Przez marżę zaś należy rozumieć różnicę między całkowitą kwotę, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Te skomplikowane być może wywody spróbuję wyjaśnić w poniższym artykule.

Umowa komisu

Najczęściej z tym sposobem określania podstawy opodatkowania będziemy mieli do czynienia przy umowie komisu.

Sama umowa komisu jest uregulowana w kodeksie cywilnym i zgodnie z przepisem art. 765 tegoż kodeksu przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz imieniu własnym.

Z tego wynika, że roszczenie o zapłatę prowizji komisant nabywa z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz (komis kupna) lub cenę (komis sprzedaży).

Jeżeli zaś umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa prawo do wynagrodzenia miarę wykonywania umowy.

Należy zwrócić uwagę, iż w rozumieniu przepisów ustawy o VAT ustawodawca przestał traktować komis jako usługę, a jest ona obecnie traktowana jako dostawa.

Zasadniczo ta forma obrotu to dwie dostawy, w której komisant zawsze występuje jako pośrednik handlowy. Komisant w przypadku komisu zakupu nabywa towar od dostawcy (osoby trzeciej) i sprzedaje go komitentowi na jego zamówienie (art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT), zaś w przypadku powszechniejszego w obrocie komisu sprzedaży otrzymuje towar od komitenta, który zaoferował go do sprzedaży i sprzedaje go ostatecznemu nabywcy (osobie trzeciej) (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Opodatkowanie VAT w umowach komisu

Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje przy wykonywaniu umowy komisu:

1. w komisie sprzedaży: wydanie towarów między wydającym towar (komitentem) a pośrednikiem (komisantem), jak również wydanie towarów przez komisanta kupującemu (osobie trzeciej),

2. w komisie zakupu: wydanie towarów komitentowi przez pośrednika (komisanta), jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia towarów na rachunek komitenta.

W komisie zakupu nabycie towarów na rzecz komitenta przez komisanta od osoby trzeciej będzie opodatkowane VAT jako dostawa na ogólnych warunkach.

Należy zwrócić uwagę, że podstawa opodatkowania w umowie komisu jest inna dla każdej ze stron tej umowy; i tak w przypadku:

1. komisu sprzedaży:

– u komitenta – jest to kwota należna od kupującego pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, oraz pomniejszona o kwotę podatku (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT),

– u komisanta – jest to kwota należna z tytułu dostawy towarów kupującemu, pomniejszona o kwotę podatku (art. 30 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o VAT),

2. komisu zakupu:

– u komisanta – jest to kwota należna wraz z kwotą prowizji, pomniejszona o kwotę podatku (art. 30 ust. 1 pkt 2 ppkt b ustawy o VAT).

- komitent nie pł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »