Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

28.03.2006

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących wydane zostało z zachowaniem obowiązującej tradycji – na kilka dni przed terminem wejścia w życie. Omawiamy je na podstawie tekstu opublikowanego przez MF w internecie - nie jest jeszcze dostępny Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie. W stosunku do stanu poprzedniego są dość istotne zmiany, chociaż zwolnienie z obowiązku stosowania kas zostało w większości przypadków przedłużone – na różne okresy. Niektóre grupy podatników stracą jednak w tym roku prawo do zwolnienia.

Na początku jedna uwaga. Ponieważ w rozporządzeniu bardzo często mówi się o sprzedaży wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, warto wiedzieć, że jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zachęcam wszystkich, których zmiany mogą dotyczyć do starannego zapoznania się z tekstem rozporządzenia, które umieściliśmy tutaj

Zwolnienia

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zwolnione będą czynności objęte do dnia 31 marca 2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do poprzedniego rozporządzenia (z dnia 23 grudnia 2004 r.), a nie wymienione w załączniku do rozporządzenia omawianego (omawiam je w dalszej części artykułu).

Do dnia 31 grudnia 2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 70 %;

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po dniu 31 grudnia 2005 r., o której mowa w poz. 1 - 39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. – będzie wyższy niż 70%.

Zwolnienia wymienione w punktach 1 i 4 tracą moc po przekroczeniu wskaźników sprzedaży w roku 2006 – na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2006 roku, do momentu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł (chodzi wyłącznie o obroty z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o ptu) zachowują zwolnienie. Jego utrata następuje począwszy od dnia następującego po dniu, w którym kwota 20 000 zł została przekroczona.

Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność wcześniej, i korzystają ze zwolnienia, ponieważ nie przekroczyli w poprzednim roku obrotu na rzecz osób fizycznych w wysokości 40 000 zł utracą zwolnienie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł.

Zwolnień, o których mowa w punktach od 1 do 4 nie stosuje się do:

1) podatników, którzy przed dniem 31 marca 2006 r. utracili pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »