Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.06.2008

Faktury i rachunki na gruncie KKS

Faktury oraz rachunki są jednym z podstawowych dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Dokumentują one bowiem zdarzenia gospodarcze, ich rodzaj oraz ustaloną przez strony cenę. Wpływają więc bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek wystawienia faktury wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Natomiast szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać faktury zostały określone na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, z późn. zm.).

Obowiązek wystawienia rachunku wynika zaś z art. 87 Ordynacji podatkowej.

Konsekwencje niewystawienia lub nienależytego wystawienia faktury lub rachunku uregulowane są natomiast w przepisach ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm. – dalej KKS). Problematyki tej dotyczy przede wszystkim art. 62 KKS.

Czyny zabronione

Na wstępie należy stwierdzić, że czyny zabronione dotyczące faktur i rachunków mogą przybrać dwojaką postać, a mianowicie mogą być traktowane jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Jak zostanie to wyjaśnione w dalszej części artykułu, podział ten wiąże się z wysokością uszczuplonej (lub narażonej na uszczuplenie) należności publicznoprawnej.

Czyny te mogą być popełnione zarówno przez działanie, jak i zaniechanie.

Sprawca może się ich dopuścić działając w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Podkreślić także należy, że niektóre z omawianych poniżej czynów mają charakter indywidualny, mogą być więc popełnione tylko i wyłącznie przez konkretną osobę. Inne zaś mają charakter powszechny, co oznacza, że ustawodawca nie uzależnia odpowiedzialności od posiadania przez sprawcę jakichś konkretnych cech.

Poniżej zostanie przedstawiona analiza poszczególnych czynów zabronionych określonych w art. 62 KKS.

Niewystawienie faktury i wystawienie faktury wadliwej

Pierwszym z penalizowanych przez art. 62 KKS czynów jest niewystawienie faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawienie ich w sposób wadliwy lub odmowa ich wydania. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny do 180 stawek dziennych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że stawkę dzienną określa każdorazowo sąd, biorąc pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, majątkowe oraz możliwości zarobkowe.

Omawiając powyższy przepis, należy na wstępie stwierdzić, że czyn sprawcy może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. O ile fakt niewystawienia faktury nie wymaga komentarza, zatrzymać należy się nad użytym przez ustawodawcę terminem „wystawienia faktury w sposób wadliwy”. Co do zasady wystawienie dokumentu w sposób wadliwy, jest to wystawienie go w sposób nieodpowiadający wymogom prawa. Przykładem wadliwego wystawienia faktury jest zastosowanie wadliwej stawki podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, odpowiedzialność na podstawie art. 62 KKS może ponieść tylko i wyłącznie osoba zobowiązana do wystawiania faktury albo rachunku. Krąg takich osób wyznaczony jest przez art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej. Na jego postawie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód zobowiązani są – na żądanie kupującego lub usługobiorcy – wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Rachunek powinien być wystawiony w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, w przypadku gdy nabywca lub usługobiorca zgłosił takie żądanie – przed wydaniem towaru...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »