Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

24.02.2006

Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT

Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociażby jak Allegro, eBay lub Świstak, stały się aktualnie czymś zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale również dla firm, w tym podatników VAT.Niniejszy artykuł jest próbą analizy poszczególnych problemów, z którymi mogą zmierzyć się podatnicy VAT prowadzący transakcje poprzez aukcje internetowe.

Sprzedaż towarów poprzez internetowe serwisy aukcyjne może przybierać różne formy i wskutek tego podlegać odrębnym regulacjom. Aby dokładnie zidentyfikować problemy, które się w dalszej części artykułu pojawią, należałoby zadać pytanie, które przybliżą istotę tych problemów.

W jaki sposób podatnicy VAT mogą uczestniczyć w transakcjach internetowych na aukcjach?

Życie jest bogate, ale zasadniczo podatnicy VAT dokonują tych transakcji w sposób następujący:

1) posiadają własną stronę internetową (sklep internetowy), na której oferują do sprzedaży towary lub usługi;

2) uczestniczą w aukcjach internetowych, np. na Allegro, gdzie mogą zarówno sprzedawać towary i usługi, jak je kupować — i właśnie problemy z tym zagadnieniem związane będą przedmiotem poniższych rozważań.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż firmę sprzedająca towary i usługi za pośrednictwem Internetu obowiązują zasady opodatkowania na warunkach ogólnych, niemniej należy zwrócić uwagę na pewne pułapki, które czyhają na osoby zajmujące się tego rodzajem działalnością.

Działalność gospodarcza a VAT

Niezwykle istotną rzeczą jest kwestia definicji działalności gospodarczej według przepisów VAT, odmiennej od innych definicji, chociażby tej znanej z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja ta jest określona w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT w sposób następujący:

"Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych."

Ponieważ w art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT ustawodawca określił, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, wskutek czego za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności:

1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich;

3) wymienione w poprzednim punkcie zasady stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Ta definicja powoduje, że nawet jednorazowo wykonana czynność może prowadzić do tego, iż osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może stać się podatnikiem VAT.

Gdy osoba nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, a sprzedaje towary nabyte wcześniej w celu dalszej odsprzedaży, to staje się podatnikiem VAT.

Należy zauważyć, że przepisy przewidują sytuacje, w których takie osoby – pomimo dokonywania czynności opodatkowanych – mają możliwość uniknięcia zapłaty podatku VAT. Bowiem podatku VAT nie muszą rozliczać drobni przedsiębiorcy, których sprzedaż jest na tyle mała, że nie przekracza progów określonych w ustawie.

Taką możliwość przewiduje art. 113 Ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od VAT podatników, u których:

- wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro;

- przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 10 000 euro, jeżeli podatnik rozpoczyna wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego.

Minister Finansów określił tę kwotę rozporządzeniem z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 229, poz. 1949) i wynosi ona w 2006 r. - 39 200 zł, a w 2005 r. wynosiła 43 800 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

- sprzedaży nieopodatkowanej VAT;

- odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.


Przykład 1:

Pan R. sprzedał w dniu 15 stycznia 2006 r. kolekcję płyt kompaktowych z muzyką kupioną wiele lat wcześniej, gdyż już nie interesuje go ten nurt muzyczny, i jest to transakcja jednorazowa, oraz nie ma on zamiaru kontynuowania sprzedaży na serwisie aukcyjnym.

W związku z tym, że przychody ze sprzedaży (32 000 zł) nie przekroczyły wyżej wymienionych kwot, to nie ma obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT i rozliczania tego podatku, co nie oznacza, że nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze, iż jest to sprzedaż rzeczy ruchomych używanych, która jak wynika:

1) nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej;

2) nie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie,

to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie wiąże się z obowiązkiem składania jakiegokolwiek zeznania podatkowego czy zapłaty podatku dochodowego PIT. Jednak cena przekroczyła 1000 zł i zachodzi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i złożenia deklaracji PCC-1.


Określenie, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą czy nie, wskutek odmiennych definicji tej działalności w poszczególnych ustawach jest rzeczą niezmiernie trudną, lecz faktem jest, iż ciągłość i pewne zorganizowanie sprzedaży mogą świadczyć o prowadzeniu działalności gospodarczej, co prowadzi do skutków związanych z rejestracją działalności gospodarczej (według przepisów Ustawy o swobodzie gospodarczej), prowadzenia ewidencji ryczałtowej czy księgi przychodów i rozchodów (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz zgłoszenia się jako podatnik VAT (zgodnie z Ustawą o VAT).

Należy jednak zauważyć, iż "nie jest słuszny pogląd, że u zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług każda sprzedaż towarów lub odpłatne świadczenie usług jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W każdym przypadku indywidualnie muszą być badane zarówno podmiotowe, jak przedmiotowe przesłanki wystąpienia obowiązku podatkowego" (wyrok NSA III SA 1901/99, LEX nr 47081).

W wyroku tym NSA stwierdził wyraźnie, iż wadliwy jest pogląd, że niezarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług działalność nie może być opodatkowana tym podatkiem, jak również stwierdził, iż nie jest też słuszny skrajny pogląd przeciwny, że u zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług każda sprzedaż towarów lub odpłatne świadczenie usług jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.


Przykład 2:

Pan M., prowadzący firmę zajmującą się sprzedażą akcesoriów telefonicznych, będąc podatnikiem VAT, sprzedaje przez serwis Allegro drugiej firmie, również podatnikowi VAT, 3 samochody będące jego własnością prywatną. W tym wypadku, biorąc pod uwagę, iż te samochody nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, co nie zmienia faktu, iż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Trzeba pamiętać, iż w przypadku podatników będących osobami fizycznymi zdecydowanie należy odróżnić różne typy działalności – działanie jako podatnik VAT oraz działanie w innym charakterze.

Warto podkreślić, iż podatnicy korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT do kwoty 10 000 euro rocznie (art. 113 Ustawy o VAT) i do czasu przekroczenia tego limitu nie mają obowiązku dokonywania zgłoszeń, składania deklaracji, rozliczania podatku. Podmioty takie mają jednak obowiązek prowadzenia ewidencji przychodu, w razie jej braku zostaną „ukarane” podatkiem VAT 22% (art. 109 ust. 1 i 2 Ustawy o VAT).

Kasy fiskalne i obowiązek podatkowy

Większość transakcji w serwisach aukcyjnych dokonywanych przez przedsiębiorców to transakcje sprzedaży towarów, rzadziej usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Mając to na uwadze, kon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »