Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

03.01.2006

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Na wstępie należy zaznaczyć, iż dostawa towarów za granicę może nastąpić na trzy sposoby:

1. sprzedaż wysyłkowa z terytorium RP;

2. eksport;

3. i będąca tematem tego opracowania wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podstawową kwestią w tej wcale niełatwej materii jest odpowiedź na pytanie, jakie czynności uznaje ustawodawca za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wewnątrzwspónotową dostawą jest faktycznie przemieszczenie towarów z terytorium RP na terytorium każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Tak też jest to zdefiniowane w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jednak wywóz ten następuje w wykonaniu czynności określonych w art. 7 Ustawy o VAT, które stanowią dostawę towaru.

Nabywca towarów

Traktowanie konkretnej czynności za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uzależnione jest od spełnienia przez nabywcę towarów przynajmniej jednego z kilku warunków, o których mowa w art. 13 ust. 2 Ustawy o VAT.

Nabywca towarów powinien być:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP;

2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP;

3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium RP, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Dostawca towarów

Na wstępie należy zaznaczyć, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wystąpi, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik VAT, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT (ze względu na wysokość obrotu poniżej kwoty limitu określonego w art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT w wysokości 10 000 euro). Kwotę tę § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 229, poz. 1949) ustalił na rok 2006 w wysokości 39 200 zł. Oznacza to, że dostawca, który spełnia wszystkie wymogi związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, a korzysta z tego zwolnienia, nie może oczekiwać, iż dokonana przez niego dostawa będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowa.

Podmioty, które zamierzają dokonywać dostawy towarów do krajów UE i chcą, aby ich transakcje były traktowane i rozliczane jako wewnątrzwspólnotową, mają obowiązek, działając na podstawie art. 97 ust. 1 Ustawy o VAT, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zgłoszenia należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów.

Tylko taką dostawę towarów można uznać za wewnątrzwspólnotową, której dostawca zgłosił powyższy zamiar i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Należy dodać, iż w art. 13 ust. 3 Ustawy o VAT uzupełniono pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów o przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15 Ustawy o VAT, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium RP na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP, które zostały przez tego podatnika na terytorium RP w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo sprowadzone na terytorium RP w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego.


Przykład 1:

Polska firma prowadzi działalność gospodarczą na terenie kraju, jak i na terenie Danii. W związku z tym jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE zarówno w Polsce, jak i listopadzie Danii. W listopadzie wywiozła do swojego oddziału w Danii część maszyn drukarskich, czego efektem będzie wewnątrzwspólnotowa dostawa w Polsce i wewnątrzwspólnotowe nabycie w Danii.


Tak więc pomimo braku zmiany właściciela przemieszczanego towaru i nie dojścia do żadnej czynności określonej w art. 7 Ustawy o VAT takie przemieszczenie towarów jest wewnątrzwspólnotową dostawą.

Dla porządku należy przypomnieć, iż podatnikami, o których mowa w art. 15 Ustawy o VAT są następujące podmioty:

1. osoby prawne;

2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;

3. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, przy czym zgodnie z ust. 2 tego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych;

4. również za zgodą naczelnika urzędu skarbowego jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe.

Dla celów tego opracowania pominę problematykę - czego ustawodawca nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, a o której jest mowa w art. 15 ust. 3 Ustawy o VAT.

Ustawodawca przewidział w art. 13 ust. 6 Ustawy o VAT dodatkowe warunki, jakie musi spełnić polski podatnik VAT, o którym mowa powyżej, aby jego czynność została uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Tymi warunkami są, zgodnie z art. 13 ust. 6 Ustawy o VAT:

1. zgłoszenie zamiaru dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;

2. rejestracja jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 Ustawy o VAT;

3. zgodnie z art. 13 ust. 7 Ustawy o VAT, aby wystąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, dostawca może być innym podmiotem niż te określone powyżej, o ile przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, o których mowa w art. 2 pkt 10 Ustawy o VAT

Co nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?

Dokonana przez podatnika VAT lub na rzecz jego przedsiębiorstwa z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego czynność nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nawet wtedy, gdy doszło do ich przemieszczenia w następujących przypadkach:

1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego;


Przykład 2:

Biorąc pod uwagę stan faktyczny z przykładu 1, firma w Polsce wysyła do swojego oddziału w Danii maszyny drukarskie, które są tam montowane i instalowane. W tej sytuacji nie jest to dostawa wewnątrzwspólnotowa.


2) przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium RP;


Przykład 3:

Ten sam sta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »