Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

01.02.2008

Transakcje z rolnikami ryczałtowymi

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zgodnie z którą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, że na potrzeby podatku od towarów i usług rolnicy podzieleni są na dwie kategorie:

1. rolników ryczałtowych, korzystających w zakresie dostawy produktów rolnych i świadczenia usług rolniczych ze zwolnienia,
2. rolników, którzy osiągają przychody netto o równowartości w złotych 800 000 EURO, rozliczających się na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, zwolniona jest od podatku:

1. dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczałtowego, oraz
2. świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez dostawę produktów rolnych należy rozumieć dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy oraz towarów wytworzonych z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 VAT). Ustawa w art. 2 pkt 17-18 zawiera definicję gospodarstw: rolnego, leśnego i rybackiego. Natomiast przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 pkt 21 VAT).

Rozliczenie podatku z rolnikiem ryczałtowym podlegają specjalnej procedurze określonej przez przepis art. 115-118 VAT.

Rolnik ryczałtowy w związku ze zwolnieniem nie ma obowiązku (art. 117 VAT):

1. wystawiania faktur,
2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,
3. składania deklaracji podatkowych podatku od towarów i usług,
4. dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

W myśl przepisu art. 115 ust. 1 VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych lub wykonywania usług rolniczych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, wynosi 5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych lub świadczenia usług rolniczych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Jest ona wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W związku z tym, że rolnik ryczałtowy nie ma statusu podatnika, fakturę dokumentującą nabycie produktów lub usług rolnych wystawia nabywający te produkty lub usługi podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (art. 116 ust. 1 VAT).

Faktura taka powinna być oznaczona jako ”Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej następujące elementy (art. 116 ust. 2 i 3):

1. imię i nazwisko lub nazwę, albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
4. datę dokonania nabycia lub wykonania usługi oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
5. nazwy nabytych produktów lub usług rolnych;
6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
8. wartość nabytych produktów lub usług rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów lub usług rolnych;
11. wartość nabytych produktów lub usług rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »