Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

18.10.2007

Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT

Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?

Odpowiedź

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W myśl § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90, poz. 798) w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w powyżej przywołanym przepisie ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą należy wystawić również w sytuacji zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 16 ust. 3 rozporządzenia).

Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

— numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
— dane zawarte w fakturze, której dotyczy (imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy i numery NIP, jak również dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury VAT. Konieczne jest także podanie nazwy towaru lub usługi objętych rabatem),
— kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
— kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Ponadto faktura taka powinna zawierać wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Przepis § 17 ust. 1 rozporządzenia stanowi natomiast, że fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna dodatkowo zawierać kwotę podwyższenia ceny bez podatku oraz kwotę podwyższenia podatku należnego. Natomiast faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek powinna zawierać kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie (np. metodą kasową) — w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali. Potwierdzenia odbioru faktury korygującej dokonuje nabywca (wymóg posiadania potwierdzenia faktury korygującej zaczyna być coraz częściej kwestionowany – zobacz argumentację podatnika w sprawie PP1/443-156/06 w ramce pod tekstem – dop. redakcja podatki.biz)

Obowiązek posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie dotyczy:

— eksportu towarów,
— dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,
— usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
— usług rozprowadzania wody,
— usług gospodarki ściekami,
— usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów,
— usług sanitarnych i pokrewnych,
— wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
— oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani przepisy rozporządzeń wykonawczych nie regulują kwestii anulowania faktury. W praktyce i orzecznictwie dopuszcza się taką możliwość. Warunkiem jest, aby błędnie wystawiona faktura nie dokumentowała rzeczywistej sprzedaży i nie została wprowadzona do obrotu prawnego (nie została doręczona kontrahentowi). Wystawca takiej faktury ma obowiązek zatem posiadać zarówno jej kopię, jak i oryginał. Ponadto z błędnie wystawionego dokumentu jednoznacznie musi wynikać, że został on anulowany. Na fakturach tych powinno więc znajdować się trwałe przekreślenie, uniemożliwiające ich wtórne wydanie, a także adnotacja „anulowano”. Faktury te należy przechowywać w dokumentacji.

Jednakże w przypadku, gdy błędnie wystawiona faktura została doręczona już nabywcy (wprowadzona do obrotu prawnego), skuteczne jej anulowanie może nastąpić tylko w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »