Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2016

5-letni okres korekty VAT od inwestycji w obcym środku trwałym

Pytanie podatnika: Spółka wynajmuje powierzchnie biurowe. Przed wprowadzeniem się do nowych pomieszczeń Spółka poniosła nakłady. Od wydatków związanych z modernizacją biur Spółka odliczała VAT zgodnie z proporcją ustaloną na podstawie roku poprzedniego jako wydatki związane z działalnością mieszaną. W styczniu Spółka całą wartość poniesionych nakładów, która przekroczyła 15.000 zł przyjęła na środki trwałe jako inwestycję w obcym środku trwałym - roboty budowlane. Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując korekty VAT, przyjmując 5-letni okres korekty dla wydatków poniesionych na przystosowanie dla swoich potrzeb wynajmowanych powierzchni biurowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • terminu dokonania pierwszej korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym,
  • 5-letniego okresu korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny i rozlicza ten podatek za okresy kwartalne. Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie pozostałego pośrednictwa pieniężnego, pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Jest to działalność opodatkowana zarówno stawkami podstawowymi jak i stawką zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności między innymi również udziela pożyczek osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki zwolnionej. W ramach działalności gospodarczej Spółka odlicza w całości podatek naliczony w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, zaś proporcją podatek naliczony od zakupu towarów i usług w stosunku do których nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.

Od października 2014 r. Spółka wynajmuje powierzchnie biurowe. Przed wprowadzeniem się do nowych pomieszczeń Spółka poniosła nakłady związane z doprowadzeniem wynajmowanych biur do swoich potrzeb, były to między innymi nakłady na: przesunięcie lub postawienie ścianek działowych, malowanie ścian, rozciągnięcie instalacji elektrycznej, telefonicznej i inne roboty wykończeniowe.

Nakłady te Spółka ponosiła w okresie październik 2014 r. do styczeń 2015 r. Od wydatków związanych z modernizacją biur Spółka odliczała naliczony podatek VAT zgodnie z proporcją ustaloną na podstawie roku poprzedniego jako wydatki związane z działalnością mieszaną. W styczniu 2015 r. Spółka całą wartość poniesionych nakładów (sumę wszystkich faktur), która przekroczyła 15.000,00 zł przyjęła na środki trwałe jako inwestycję w obcym środku trwałym-roboty budowlane. W deklaracji VAT złożonej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym czyli za I kwartał 2015 r. Spółka zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 i 3 nie dokonała korekty wcześniej odliczonego VAT od wydatków związanych z modernizacją biur, gdyż przyjęcie do używania miało miejsce dopiero w styczniu 2015 r.

Towary i usługi nabywane w związku z modernizacją biur służyły ich ulepszeniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wydatki na modernizację biur były dokumentowane fakturami wystawionymi na Spółkę.

Wartość wszystkich nakładów na nieruchomość dokumentowanych fakturami przekracza kwotę 15.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja w obcym środku trwałym do końca okresu najmu jest/będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych i czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Spółka w związku z poniesionymi nakładami na modernizację wynajmowanych biur (inwestycja w obcym środku trwałym) z uwagi na przyjęcie ich do używania w styczniu 2015 r. dokona korekty wcześniej odliczonego VAT w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym czyli za I kwartał 2016 r. Okresem korekty jaki Spółka zamierza przyjąć dla nakładów poniesionych na inwestycję w obcym środku trwałym jako odrębne od nieruchomości składniki majątku będzie okres 5 lat (nakłady przekroczyły 15.000,00 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy Spółka postąpi prawidłowo dokonując korekty, o której mowa w art. 91 przyjmując 5 letni okres korekty dla wydatków poniesionych na przystosowanie dla swoich potrzeb wynajmowanych powierzchni biurowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka uważa, że postąpi prawidłowo przyjmując 5 letni okres korekty dla poniesionych przez siebie wydatków związanych z wynajmowanymi biurami. Całość wydatków przekroczyła 15. 000,00 zł, a inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębne od nieruchomości składniki majątku, dlatego też zgodnie z art. 91 ust. 2 okres korekty wynosił będzie 5 lat. Tak stwierdzi miedzy innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 6 marca 2013 r. nr ITPP2/443-1515/12/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2013 r. nr ILPP1/443-1031/12-2/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »