Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.01.2010

Pokrywanie wydatków na dojazdy do pracy członków zarządu spółki a opodatkowanie PIT

Fakt pokrywania przez spółkę z o.o. wydatków na dojazd z miejsca zamieszkania członka zarządu do siedziby spółki i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania związanego z tymi dojazdami powoduje postanie przychodu po stronie członka zarządu. W art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca posłużył się terminem „podróż" bez określenia „służbowa", dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podróży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem że zostały spełnione przesłanki z art. 21 ust. 13 ustawy o PIT, tj. wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

O co toczył się spór?

Podatnik (spółka z o.o.) złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku podał, że w skład zarządu spółki wchodzą osoby zamieszkałe poza siedzibą wnioskodawcy, podlegające zarówno ograniczonemu, jak i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie dwoje członków zarządu spółki wiążą ze spółką umowy o pracę, zaś w przyszłości umowy te będą rozwiązane. Złożony wniosek dotyczy przyszłego stanu faktycznego, który nastąpi po rozwiązaniu umów o pracę. Członkowie zarządu będą wówczas otrzymywać wynagrodzenie wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Dodatkowo spółka będzie ponosić koszty podróży członków zarządu w tym podróży z miejsca zamieszkania do siedziby spółki i z powrotem oraz koszty zakwaterowania związane z tymi podróżami.

W związku z powyższym podatnik zadał pytanie: czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie art. 21 ust. 1 pkt 16, w związku z art. 41 ust. 1, spółka jako płatnik nie będzie zobowiązana, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz członków zarządu mających ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy do uwzględnienia wartości poniesionych przez spółkę kosztów podróży oraz zakwaterowania.

W ocenie podatnika w myśl art. 41 ust. 1 updof spółka jest zobowiązana jako płatnik do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczeń dokonanych na rzecz jej członków zarządu. Zdaniem podatnika będzie on zobowiązany pobierać zaliczki od wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu, ale w odniesieniu do świadczeń polegających na pokrywaniu kosztów podróży i zakwaterowania obowiązek ten nie będzie istniał. Podatnik wyraził opinię, że wartość poniesionych przez spółkę kosztów dojazdów i noclegów nie będzie stanowiła dla członków zarządu przychodu podatkowego, gdyż nie uzyskują oni w związku z tym żadnego przysporzenia majątkowego. Według spółki pokrywanie przez nią tego rodzaju kosztów służyć będzie wyłącznie zapewnieniu właściwego funkcjonowania zarządu spółki i nie stworzy dla jej członków zarządu wymiernej wartości dodanej porównywalnej w jakikolwiek sposób z wynagrodzeniem z tytułu pełnionej funkcji.

Podsumowując, podatnik stwierdził, że przepisy art. 21 ust.1 pkt 16, w związku z art. 41 ust. 1 updof, należy interpretować w ten sposób, że w związku z pokrywaniem przez spółkę kosztów podróży i zakwaterowania członków zarządu nie uzyskują oni przychodu względnie uzyskują przychód zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, wobec czego spółka jako płatnik nie powinna uwzględniać wartości tych świadczeń przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Działający w imieniu ministra finansów dyrektor izby skarbowej stwierdził, że diety i inne należności za czas podróży wypłacane członkom zarządu spółki, wbrew jej twierdzeniom, będą stanowiły przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 7 updof, otrzymywany przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Przychód ten jednak będzie wolny od podatku dochodowego do wysokości określonych w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), a także w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »