Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

29.01.2007

Projektowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym PKPiR

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązująca od 1.01.2007 r. wpływa bezpośrednio na sposób prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Również nowa ustawa o opłacie skarbowej wymusza drobną zmianę. Niestety – wskutek niezrozumiałego opóźnienia przeciąga się wydanie rozporządzenia dostosowującego brzmienie obecnych przepisów dotyczących prowadzenia PKPiR. Pod koniec ubiegłego tygodnia w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. Nie są to zmiany rewolucyjne.

W tekście zasadniczym rozporządzenia projektowane są trzy zmiany, z tego dwie mają związek ze zmianą ustawy o pdof, a jedna wynika z brzmienia nowej ustawy o opłacie skarbowej.

1. W § 14 w ust. 2 pkt 8 otrzyma brzmienie:

„8) opłat sądowych i notarialnych;”;

Paragraf dotyczy określenia rodzaju operacji dokumentowanych tzw. dowodami wewnętrznymi. Dotychczas dowód wewnętrzny służył udokumentowaniu między innymi opłat uiszczanych znakami opłaty skarbowej oraz opłat sądowych i notarialnych. W związku z likwidacją znaków opłaty skarbowej konieczna stała się zmiana brzmienia przepisu.

Obecnie zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Wydatek z tytułu opłaty skarbowej będzie zaliczany do kosztów i ewidencjonowany w PKPiR na podstawie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Uchyla się § 22 i 23.

Obszerne i kompletne wyjaśnienie tej zmiany znajdziemy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Czytamy tam:

„Zmiana druga polega na uchyleniu § 22 i § 23 rozporządzenia i jest związana z nowelizacją przepisów dotyczących daty powstania przychodu w działalności gospodarczej. Do dnia 31 grudnia 2006 r., co do zasady, dniem powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej był dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Od 1 stycznia 2007 r., jako zasadę przyjęto, iż przychód należny powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Wprowadzono s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »