PKPiR krok po kroku – odcinek 13

Kontynuujemy opis dokumentów, które stanowią podstawę wpisów w PKPiR. Dzisiaj o fakturach VAT RR, MP, fakturach wewnętrznych, rachunkach oraz innych dokumentach traktowanych jak faktura VAT.

F­aktury VAT RR

Podatnicy podatku VAT czynni nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawiają w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał takiej faktury jest przekazywany dostawcy.

Dokument ten powinien być oznaczony jako „Faktura VAT RR” i musi zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
b) NIP lub PESEL sprzedawcy i nabywcy,
c) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wystawienia tego dokumentu i nazwę organu, który go wydał, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,
d) dzień, miesiąc i rok dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
e) nazwy zakupionych produktów rolnych,
f) jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
g) cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
h) wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
i) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
j) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,
k) wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
l) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
m) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych, w którym oświadcza on, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu, czytelny podpis składającego oświadczenie oraz:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,
3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną.

Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Obowiązek wystawienia takiej faktury spoczywa zatem na kupującym (a nie sprzedawcy), który przekazuje rolnikowi ryczałtowemu jej oryginał. Oryginały oraz kopie faktur VAT RR rolnicy ryczałtowi oraz ich kontrahenci obowiązani są przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym wystawiono dokument.

Rolnik ryczałtowy prowadzący sprzedaż produktów rolnych w ramach działalności rolniczej zwolniony jest z obowiązku wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług, składania deklaracji VAT-7 oraz dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.

Faktury VAT MP

Faktury VAT MP wystawiają mali podatnicy w rozumieniu ustawy o VAT, którzy zdecydowali się wybrać metodę kasową rozliczania podatku VAT.

Mali podatnicy to tacy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, oraz prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »