Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

07.12.2009

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami

Kategoria kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami została wprowadzona przez ustawodawcę z dniem 1 stycznia 2007 r. na potrzeby rozliczania kosztów podatkowych w czasie. Obowiązujące zasady w dalszym ciągu powodują liczne wątpliwości podatników oraz stwarzają wiele praktycznych problemów. W jaki sposób należy rozumieć ww. pojęcie, jakie regulacje prawne wyznaczają sposób postępowania podatników obejmujący tzw. koszty bezpośrednie?

Na wstępie przypomnieć trzeba, że ww. kategoria kosztów dotyczy podatników stosujących tzw. memoriałową metodę rozliczania kosztów, tj. podatników ewidencjonujących zdarzenia gospodarcze w pełnej księgowości (księgi handlowe) oraz prowadzących ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którzy wybrali i stosują wspomnianą metodę. Istotą metody memoriałowej jest bowiem rozliczanie kosztów w podziale na koszty bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty inne niż bezpośrednio z nimi związane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty bezpośrednie, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, powinny być rozliczone w tym roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody (art. 22 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323; dalej: updf) oraz art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316; dalej: updp).

Przykład:
Developer w latach 2007–2009 dokonał nabycia materiałów budowlanych, które zostały zużyte do wybudowania biurowca sprzedanego w roku 2009. Poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów w roku osiągnięcia przychodów, czyli w roku sprzedaży budynku.

Przykład:
Spółka produkcyjna dokonała zakupu surowców w roku 2008. W tym samym roku zaksięgowała zakup oraz zużyła surowce do produkcji. Zapłata za surowce nastąpiła w roku 2009. Koszty uzyskania przychodów obciążone zostają w roku 2008, niezależnie od daty zapłaty.

„Koszty bezpośrednie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wystąpi związany z nimi przychód.” (decyzja Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z 30 kwietnia 2008 r., IPPB1/415-134/08-2/ES)

Powyższą regułę ustawodawca doprecyzował w brzmieniu art. 22 ust. 5a updf (art. 15 ust. 4b updp), stanowiąc, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

1) sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo
2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zaznaczyć trzeba, że w myśl art. 52 ust 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ostat. zm. Nr 165, poz. 1316), roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później ni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »