Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

11.12.2006

Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.

Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Do wykazu podatników, do których nie stosuje się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dodano podatników prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Ponieważ jedna działalność nie może być jednocześnie opodatkowana w sposób zryczałtowany i na zasadach ogólnych, dla tych podatników, dla których handel częściami stanowi tylko część firmy przyszedł czas podjęcia decyzji – czy zdecydować się na rezygnację z ryczałtu, czy raczej rezygnację z części działalności.

Nie ma natomiast zmian w załączniku nr 2 do ustawy, zawierającego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana limitu przychodów od 1.1.2008 r.

W roku 2007, tak jak dotychczas, obowiązuje limit 250 000 euro przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Osoby, które w 2006 r. przekroczyły ten limit, nie mogą być dalej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ale od 1 stycznia 2008 roku nastąpi znaczne ograniczenie limitu – wyniesie on 150 000 euro. Oznacza to, że rok 2007 będzie tym, w którym przedsiębiorcy osiągający przychody o wartości zbliżonej do 150 000 euro będą musieli uważać, aby nie przekroczyć tej kwoty (jeżeli zależy im na opodatkowaniu ryczałtem w dalszym ciągu).

Do ustawy dodano również inną, niekorzystną dla podatników zmianę. Począwszy od roku 2008, po osiągnięciu w trakcie roku podatkowego przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 150 000 euro (według kursu z 1 października roku poprzedniego), podatnicy stracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej kwotę limitu. Przedsiębiorcy ci będą musieli zaprowadzić odpowiednie księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wprowadzone od 1.1.2007 r. zmiany są analogiczne do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli ktoś dokonał wpłaty w trakcie roku, lub dokona jej przed terminem złożenia zeznania rocznego dotyczącego podatku zryczałtowanego (termin się nie zmienił – nadal jest to 31 stycznia), odlicza wpłaty na zasadach obowiązujących w trakcie 2006 r.

Nowe zasady są następujące:

Kwotę darowizny na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego przekazuje nie podatnik, a naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika. Organizację należy wybrać z wykazu, który w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, wymienionej w wykazie, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku. Odpowiednią kwotę, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego przekazuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Uwaga: jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone po terminie, przelew nie zostanie przez naczelnika dokonany.

Różnice kursowe

Do przychodów ryczałtowców z tytułu różnic kursowych należy stosować począwszy od 1 stycznia 2007 r. przepisy, które pojawią się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - również od 1.1.2007 r. – w dodanym do ustawy o pdof art. 24 c. Ujemne różnice kursowe zmniejszają przychody tego roku podatkowego, w którym powstały.

Nowe, dodane do ustawy o pdof przepisy stanowią między innymi, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kurs...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »