Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.08.2009

Zagraniczne podróże służbowe – rozliczanie wydatków

Zasadą jest, że środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. To pracodawca ma ponosić ciężar kosztów podróży, a zatem ma prawo wybrać środek lokomocji, który w danym wypadku uzna za stosowny. Jeżeli podróż odbywała się środkami komunikacji publicznej, wówczas pracodawca zwraca pracownikowi koszt biletu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodatkowymi, z zastosowaniem przysługującej pracownikowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2000 r., SA/Sz 59/99, LEX nr 41531, w którym to sąd przyjął tezę, że „(...) nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do przyjęcia, że warunkiem uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na użytek podatnika w celu podróży służbowej jest to, by pracownik był właścicielem samochodu i osobiście nim kierował”. Równie dobrze zatem pracownik może udać się w podróż samochodem swojej żony.

KOSZTY NOCLEGÓW

Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym. Pracodawca nie musi jednak zaakceptować każdego rachunku, jaki przedstawiłby mu pracownik, ponieważ zwrotu za nocleg dokonuje się w granicach ustalonego na ten cel limitu określonego w załączniku do rozporządzenia. Jeżeli pracownik nie przedłoży rachunku za nocleg, przysługuje mu jedynie ryczałt w wysokości 25% limitu wskazanego w załączniku do rozporządzenia. Ryczałt ten nie przysługuje zaś za czas przejazdu.

Potwierdziła to Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z 17 lutego 2009 r., IPPB2/415-1573/08-6/MK. Zdaniem IS „(...) pracownikom podróżującym promem w porze nocnej nie przysługuje ryczałt za nocleg z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, zatem świadczenie wypłacone z tego tytułu nie jest zwolnione od opodatkowania”. W uzasadnieniu IS podała: „Do czasu przejazdu należy zaliczyć podróż od momentu wyruszenia pracownika z miejsca pracy do momentu dotarcia do miejsca docelowego, tj. wykonywania pracy. Przejazd ten może odbywać się różnymi środkami lokomocji, w tym również promem. Zatem za nocleg przypadający w czasie faktycznego przejazdu (przemieszczania się pracownika promem) do miejsca pracy – zgodnie z ww. przepisem – nie przysługuje omawiany ryczałt”.

W pewnych sytuacjach może okazać się, że nie jest możliwe zmieszczenie się w limicie narzuconym sztywno w rozporządzeniu. W uzasadnionych zatem przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit. Do takiej właśnie sytuacji odniósł się Urząd Skarbowy Warszawa-Wola w piśmie znak 1440RPŁ/415/83582/2007. Zdaniem US Warszawa-Wola : „W zaplanowanym terminie w Kijowie nie będzie miejsc w hotelu, który spełniłby wymogi cenowe umożliwiające zachowanie limitu ryczałtu za noclegi określonego w par. 9 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. (...) Zgodnie z par. 9 ust. 3  ww. rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za noclegi w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. Z wniosku płatnika wynika, iż wyraził zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limit określony w cyt. rozporządzeniu. (...) Został zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podobną tezę odnajdujemy w interpretacji indywidualnej, sygnatura IBPBII/1/415-130/08/BD, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lutego 2009 r. Zdaniem tego organu „(...) należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas cała kwota otrzymanego zwrotu (łącznie z różnicą między faktycznie poniesionymi kosztami a limitem) będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” . Organ zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że jeżeli pracownik w określonej sytuacji nie może z przyczyn niezależnych od siebie znaleźć noclegu mieszczącego się w limicie, to jeśli pracodawca uznał to za przypadek uzasadniony, może dokonać zwrotu wydatku za nocleg w wysokości przekraczającej limit ze wszystkimi tego konsekwencjami podatkowymi.

Pracownik nie dostanie zwrotu kosztów za hotel ani ryczałtu, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia mu bezpłatny nocle...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »