Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.07.2009

Orzecznictwo podatkowe: Opłatę wstępną leasingu zaliczamy do kosztów jednorazowo

Z uzasadnienia: W odniesieniu do umowy leasingu, należy poczynić rozróżnienie pomiędzy zawarciem umowy, rozpoczęciem jej realizacji oraz korzystaniem z przedmiotu umowy. Na tym tle przedmiotowa kaucja gwarancyjna ma charakter samoistny, nie przypisany do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu i następuje przed jego faktycznym zrealizowaniem. Nie dotyczy więc całego okresu, na jaki umowa została zawarta. Trafnie podnosi też skarżąca, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego) pogląd organu, iż opłatę tę należy rozliczyć, dla celów podatkowych, proporcjonalnie do czasu trwania umowy upada.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia WSA Danuta Oleś, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Monika Orska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 1 lipca 2009 r. sprawy ze skargi R. C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1. uchyla zaskarżoną indywidualną interpretację;
2. określa, że zaskarżona interpretacja nie może być wykonana;
3. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2008 pani R. C. złożyła do Ministra Finansów wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaliczenia opłaty wstępnej uiszczanej przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni podała, że jest wspólnikiem spółki jawnej A sp. j., która w dniu 30 czerwca 2008 r. zawarła załączoną do wniosku o interpretację umowę leasingu operacyjnego nieruchomości. Zgodnie z umową jako jedno ze świadczeń na rzecz leasingodawcy ustalona została opłata wstępna, której wniesienie (obok prowizji) warunkowało zawarcie umowy nabycia przedmiotu leasingu ze sprzedawcą a w konsekwencji realizację umowy leasingu. W Spółce są prowadzone księgi rachunkowe.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym wnioskodawczyni zadała pytanie, czy opłata wstępna powinna być zaliczona przez wspólników-podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskana przychodów jednorazowo z dniem jej poniesienia czy też powinna być rozliczona proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu. Zdaniem wnioskodawcy powołującego się w tym zakresie na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2008 r. (sygn. akt: III SA/ Wa 221/08 oraz III SA/Wa 24/08) w płaszczyźnie podatkowej opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Opłata inicjalna dotyczy według wnioskodawcy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego.

W wydanej w dniu 15 stycznia 2009 r. interpretacji podatkowej działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że skoro zawarta umowa spełnia określone w art. 23 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23 b ust. 2 w.w. ustawy, to może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatki związane z uiszczaniem wstępnych opłat leasingowych. W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej moment zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów nie jest sprecyzowany w art. 23b ust. 1 ustawy, w związku z czym, rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4-6 ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 5 w.w. ustawy u podatników prowadzących księgi rachunkowe (takim podatnikiem jest wnioskodawca) koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody za zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 5 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów inne niż koszty związane bezpośrednio z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeśli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał następnie, iż opłaty związane z umową leasingu operacyjnego stanowią dla leasingobiorcy koszty pośrednie, gdyż nie można ich bezpośrednio wiązać z konkretnymi przychodami uzyskiwanymi przez podatnika. Jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty (bez względu na jej nazwę) jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu, a więc skuteczności tej umowy to z uwagi na tę rolę przyjąć należy, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy.

Dyrektor Izby Skarbowym stanął na stanowisku, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym uiszczenie opłaty wstępnej warunkowało skuteczność i rozpoczęcie realizacji umowy leasingu. Skoro bowiem opłata wstępna jest warunkiem realizacji umowy leasingu, uznać należy iż wydatek ten dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingu przekraczającego rok podatkowy. Wnioskod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »