Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

16.08.2006

Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)

Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.

1. Zaliczka pobrana i wypłacona w podatku dochodowym, VAT i rachunkowości

1. Zaliczka pobrana nie stanowi przychodu zarówno księgowo, jak i podatkowo ponieważ jest to wpłata na poczet przyszłych świadczeń dostaw i usług, które będą wykonywane dopiero w następnych okresach sprawozdawczych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 updop (2) i art. 14 ust. 3 pkt 1 updof (3). Zasada powyższa dotyczy także zapła-conych z góry, np. za rok, abonamentów, prenumerat czy polis. Z kolei dla zaliczkodawcy czyli zleceniodawcy, który wpłacił zaliczkę na poczet zamówionych przez niego dostaw lub świadczenia usług, zaliczka nie może być uznana za księgowe koszty jego działalności.

Pobranie zaliczki przez zaliczkobiorcę nie wiąże się z osiągnięciem przychodu podatkowego w podatku dochodowym i w rezultacie nie stanowi dla niego kosztu podatkowego. Podatkowy związek przyczynowo-skutkowy między poniesionym wydat-kiem a uzyskanym przychodem, który wprowadza zaliczkę w „prawny obieg podatkowy” i czyni ją przychodem lub kosztem powstaje dopiero po dostawie towaru bądź po wykonaniu usługi, a więc np. w przypadku opłaconego z góry świadczenia, np. prenumeraty – związek przyczynowy poniesionej prenumeratę z przychodem zaliczkodawcy powstaje dopiero w miesiącu, którego dotyczy dana część opłaconej z góry prenumeraty, np. 1/12 prenumeraty rocznej czyli w miesiącu otrzymania danego numeru czasopisma. Zaliczka pobrana w sensie księgowym (bilansowym) jest zobowiązaniem. Otrzymana zaliczka przez zaliczkobiorcę to w sensie bilansowym należność lub w przypadku opłaconych z góry świadczeń -czynne rozliczenie międzyokresowe.

Wyjątkowo, przepadek zaliczki (zadatku) u zaliczkodawcy, np. odbiorcy towarów lub usług w związku z niewykonaniem umowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. I pkt 56 updop). natomiast jest przychodem podatkowym zaliczkobiorcy. np. dostawcy, który nie dokonał dostawy.

2. Zaliczka pobrana jako podstawa opodatkowania w podatku VAT.

Otrzymanie zaliczki od odbiorcy krajowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT, ponieważ od zaliczki, podobnie jak od sprzedaży, nalicza się VAT należny, w myśl art. 19 ust. 11 ustawy o VAT . Dlatego dostawca towarów / świadczeniodawca usług będący zaliczkobiorcą powinien po pobraniu zaliczki wystawić zaliczkodawcy fakturę VAT nie później niż 7. dnia. licząc od daty pobrania zaliczki i odprowadzić z tego tytułu do urzędu skarbowego należny VAT - w ramach rozliczenia miesięcznego bądź kwartalnego. Pobranie przez zaliczkobiorcę kolejnych zaliczek wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez niego następnych fa-ktur VAT, również najpóźniej 7. dnia po otrzymaniu każdej z kolejnych zaliczek.

3. Odliczenie podatku naliczonego z faktury zaliczkowej przez nabywcę usługi.

Otrzymanie od dostawcy faktury VAT na wpłaconą za-liczkę uprawnia odbiorcę faktury do odliczenia po-datku VAT naliczonego, zawartego w tej fakturze. Kwotą po-datku naliczonego, podlegającego w ramach rozliczenia miesięcznego lub kwartalnego odliczeniu jest kwota podatku wykazanego w fakturze - otrzymanej przez odbiorcę - potwier-dzającej otrzymanie przez kontrahenta zaliczki, jeżeli wiązała się ona z powstaniem obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. B ustawy o VAT.

4. Elementy faktury zaliczkowej.

Faktura VAT dokumentująca otrzymanie zaliczki powinna zawierać elementy wskazane w § 17 ust. 3 rozporządzenia z 25.05.2005 r. , a to:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprze-dawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

3) data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT,

4) kwota otrzymanej części lub całości należności brutto (a w przypadku poprz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »