Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

28.02.2007

Ryczałt od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych

W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru od zagranicznych osób prawnych podatku od przychodów osiąganych z tytułu usług niematerialnych. Poniżej omówimy poszczególne źródła zobowiązań podatkowych określanych łącznie jako tzw. usługi niematerialne oraz dotyczące ich zwolnienia. Źródła te wymienione są w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT). Bliższe omówienie kategorii przychodów umieszczonych w ww. artykule jest tym istotniejsze, że katalog przychodów ma w zasadzie charakter zamknięty (patrz pkt 8).

Podatnicy niemający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu od następujących przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. z tytułu odsetek (art. 21 ust. 1 pkt 1 CIT); za odsetki uważa się procent od kapitału, tj. wynagrodzenie wypłacane za pożyczone pieniądze, np. z tytułu udzielonych pożyczek, z tytułu oprocentowania papierów wartościowych, w tym państwowych, wkładów oszczędnościowych na rachunkach bankowych itp.,
2. z praw autorskich lub praw pokrewnych (art. 21 ust. 1 pkt 1 CIT); pojęcia: „prawa autorskie” i „prawa pokrewne” zawiera Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.),


Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe).

Z kolei do praw pokrewnych zaliczamy: prawo do artystycznych wykonań, prawo do fonogramów i wideogramów, prawo do nadań programów, prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.


3. z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw (art. 21 ust. 1 pkt 1 CIT); Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 Nr 49, poz. 508, z późn. zm.) definiuje pojęcia „projekt wynalazczy” oraz „znak towarowy”, natomiast pojęcie „wzór zdobniczy” obecnie nie jest definiowane ustawowo, choć zapewne znajdą w stosunku do niego zastosowanie przepisy dotyczące wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych zamieszczone w tejże ustawie,


Projekty wynalazcze — to wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie (art. 3 pkt 6 Prawa własności przemysłowej).

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 Prawa własności przemysłowej).

Wzorem przemysłowym (dawniej zdobniczym) jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację, przy czym wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.


4. z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego (art. 21 ust. 1 pkt 1 CIT); chodzi tu o sytuacje, gdy podmiot zagraniczny udziela odpłatnie podmiotowi krajowemu recepturę lub dokumentację procesu produkcyjnego, które stanowią jego tajemnicę, a nie są wynalazkiem lub know-how,
5. za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego (art. 21 ust. 1 pkt 1 CIT); należy zaznaczyć, że NSA w wyroku z dnia 11.10.1995 r. stwierdził: „Pojęcie użytkowania, w rozumieniu ograniczonego prawa rzeczowego, nie może mieć zastosowania do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego czy naukowego, gdyż urządzenia takie z natury rzeczy nie przynoszą pożytków, o których mowa w art. 252 k.c. Użytkowanie w prawie podatkowym oznacza więc to samo, co używanie, bez względu na to, na jakim tytule prawnym używanie jest oparte” (sygn. akt SA/Ka 1386/94); przepis ten będzie miał zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których podmiot zagraniczny oddaje do odpłatnego używania urządzenia przemysłowe, handlowe lub naukowe np. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »