Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.02.2009

Cele statutowe izby gospodarczej a zwolnienie od CIT

Fakt, że podstawowym celem działalności izby gospodarczej, zgodnie z jej statutem, jest tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji, usług i handlu, nie oznacza, że nie może ona realizować celów uznanych przez ustawodawcę za cele społecznie użyteczne, które są zbieżne z celami określonymi w treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten nie zawiera wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi, celami działalności osoby prawnej. Za podstawowe kryterium w budowie organizacji społecznej należy przyjąć kryterium trwałego zrzeszania się określonej grupy społecznej. Jako pomocnicze kryteria można wymienić: dobrowolność członkostwa oraz szczególne rozwiązania dotyczące struktury organizacyjnej wewnętrznej, tzn. takiej, w której najwyższą pozycję zajmuje ogół członków, zaś wszelkie inne organy są mu bezpośrednio lub pośrednio podporządkowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Organy podatkowe stwierdziły, że realizowane przez spółkę cele statutowe nie uprawniają jej do zwolnienia osiągniętego dochodu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.). Podatnik w zeznaniach CIT-8 wykazał uzyskane dochody jako w całości zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. w związku z przeznaczeniem ich w całości na działalność statutową. Organy podatkowe wskazały, że zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego w części przeznaczonej na cel statutowy. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest posiadanie celów działalności statutowej tożsamych z określonymi w ustawie podatkowej oraz przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na te cele.

Organy podatkowe stwierdziły, że podatnik działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195, ze zm., dalej: u.i.g.) i jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, budowlanej i usługowej zgodnie z art. 2 u.i.g. Zgodnie z art. 5 u.i.g. każda izba gospodarcza określa samodzielnie w statucie swoje zadania, ale w granicach mieszczących się w art. 2-4 tej ustawy. Z przepisów tych wynika, że izba jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy zrzeszonych w niej członków kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a ponadto jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Celem działalności izb gospodarczych jest tworzenie warunków umożliwiających działalność i rozwój zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie produkcji, usług i handlu przy zaangażowaniu jej członków. Użycie w statucie określeń: „doskonalenie kwalifikacji zawodowych”, „organizacja szkolenia zawodowego”, „działalność popularnonaukowa w zakresie nowych technologii, globalnej jakości”, „współtworzenie warunków do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska”, zdaniem organów podatkowych, nie oznacza, że spółka została powołana do szerzenia oświaty i prowadzenia badań naukowych. Przez takie formy działalności realizuje jedynie swoje nadrzędne zadanie, tj. pełni funkcję służebną w stosunku do zrzeszonych w niej podmiotów oraz stara się wpływać na tworzenie korzystnych warunków rozwoju życia gospodarczego, ponieważ przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady pows...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »