Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

22.05.2006

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jawną – konsekwencje podatkowe i niezbędne formalności

Aktem prawnym, w którym uregulowane zostały kwestie dotyczące przekształceń jest Kodeks spółek handlowych. Akt ów nie znajduje jednak zastosowania do przekształceń jednoosobowego przedsiębiorcy. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest zatem jedynie quasi-przekształceniem, zwanym często przekształceniem gospodarczym, a mającym swoje źródło w przepisach Kodeksu cywilnego, i oparte jest na transakcjach dotyczących przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. Dlatego też używany w niniejszym artykule termin „przekształcenie” rozumiany być winien wyłącznie jako przekształcenie gospodarcze, nie zaś prawne, które statuowane jest przepisami K.s.h.

Wyróżniamy trzy metody przekształcenia gospodarczego:

1. likwidacja działalności gospodarczej i następne wykorzystanie uzyskanych w ten sposób środków w celu utworzenia spółki jawnej bądź wstąpienia do istniejącej już spółki jawnej;

2. dokonanie sprzedaży na rzecz istniejącej spółki jawnej prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 K.c. i następnie wstąpienie do tejże spółki w charakterze wspólnika;

3. dokonanie wniesienia - tytułem aportu - przedsiębiorstwa do spółki jawnej.

Pamiętać przy tym należy, iż jednoosobowy przedsiębiorca dokonujący przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółkę jawną zobligowany jest do dokonania szeregu czynności, z jednoczesnym dopełnieniem obowiązków wynikających z takich ustaw jak: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks spółek handlowych, a także Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa o podatku od towarów i usług.

I. Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i następnie założenie spółki jawnej

1. Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej

Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia przez przedsiębiorcę następujących formalności:

A. Wykreślenia prowadzonej działalności z ewidencji

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest – zgodnie z przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - do zawiadomienia właściwego organu ewidencyjnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o fakcie zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie 14 dni od daty takiego zaprzestania. Organ ewidencyjny w formie decyzji dokonuje wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

B. Pisemnego zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego faktu i daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

C. Opodatkowania dochodu z likwidacji działalności gospodarczej

W pierwszej kolejności przedsiębiorca winien dokonać ustalenia wielkości dochodu. Sposób ustalenia dochodu zależy od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się jako ryczałtowiec, czy też na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

D. Dopełnienia niezbędnych formalności w urzędzie skarbowym

Przedsiębiorca winien wypełnić tzw. NIP aktualizacyjny – celem dokonania aktualizacji danych podlegających zgłoszeniu.

E. Spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 tejże ustawy przedsiębiorca podlegający przepisom ustawy VAT zobowiązany jest sporządzić (w terminie 14 dni od daty zaprzestania prowadzenia działalności) spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Spis ten należy odróżnić od sporządzonego na dzień likwidacji spisu z natury, zwanego również remanentem likwidacyjnym, o którym mowa w ppkt.C. W terminie 7 dni od daty sporządzenia spisu przedsiębiorca zobligowany jest ponadto do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokonanym spisie, ustalonej wartości, a także o kwocie należnego podatku. Przedsiębiorca winien także dokonać opodatkowania ujętych w spisie towarów własnej produkcji i towarów, które po nabyciu nie zostały odsprzedane oraz dokonać rozliczenia podatku - poprzez złożenie stosownej deklaracji - objętych spisem towarów.

F. Wyrejestrowania z REGON

W tym celu przedsiębiorca musi wypełnia formularz RG-2, zaś Oddział GUS wydaje stosowne zaświadczenie, w którym wskazana zostanie data wykreślenia z rejestru.

G. Wyrejestrowania z ZUS

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »