Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.05.2006

Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (2)

Omawiając skutki podatkowe połączenia spółek kapitałowych, nie można pominąć kwestii amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych razie połączenia podmiotów – z zastrzeżeniem art. 16g ust. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dokonywanego na podstawie odrębnych przepisów (w tym przepisów Kodeksu spółek handlowych) – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w prowadzonej przez podmiot połączony ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Efektem łączenia się spółek jest sytuacja, w której spółka przejmująca lub nowo zawiązana wchodzi w miejsce spółki przejmowanej (spółek łączących się) w ogół praw i obowiązków, w tym także we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, również w zakresie amortyzacji.

Art. 16h ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstałe z połączenia podmiotów, oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek połączenia, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot połączony, z uwzględnieniem przepisów art. 16i ust. 2 – 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dopuszczających podwyższenie dotychczas stosowanych stawek amortyzacyjnych, o ile zostaną spełnione warunki uzasadniające ich podwyższenie.

Reasumując, z przepisów powyższych wynika, iż spółka przejmująca dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów przyjętej przez spółkę przejmowaną.

Zasada kontynuacji dotyczyć będzie także przyjętej przez spółkę przejmowaną metody amortyzacji.

Podatek VAT

Wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez spółkę przejmującą (nowo zawiązaną) odnosi się zarówno do zaległości podatkowych , jak również do składania deklaracji (odpowiednio korekt deklaracji) dla celów VAT.

Tym samym ostatnią deklarację za podmiot przejmowany (łączący się), który został wykreślony z rejestru podatników VAT, składa następca prawny. Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwy dla spółki przejmowanej (łączącej się) w jej ostatnim okresie rozliczeniowym i następca prawny powinien ją złożyć na zasadach ogólnych, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca (art. 99 ust. 1 Ustawy o VAT). Również korekta deklaracji powinna być składana przez spółkę przejmującą (nowo zawiązaną).

Ważną kwestią dla spółki przejmującej (nowo zawiązanej) jest kwestia otrzymania zwrotu podatku VAT.

Ustawa o VAT nie zawiera żadnych szczególnych przepisów w tym zakresie, a biorąc pod uwagę zapis przepisu art. 87 ust. 1 Ustawy o VAT, który stanowi, iż w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy należy uznać, iż spółka przejmująca (nowo zawiązana) wchodzi w ogół praw i ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »