Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

11.04.2006

Projekt ustawy o opłacie skarbowej - będą nowe obciążenia

Projekt ustawy o opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2007 r. przewiduje głównie zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela z katalogu przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i powiązaniu obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wyłącznie z konkretnymi czynnościami organów administracji publicznej oraz podmiotów innych niż organy administracji rządowej lub samorządowej wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także wyeliminowanie możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej i urzędowymi blankietami wekslowymi.

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej będą podlegać:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- zaświadczenia wydawane na wniosek,

- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek;

2) dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika (prokurenta) składane w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym oraz ich odpisy (wypisy, kopie).

Opłacie skarbowej będą podlegać również czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia wydawane (dokonywane) przez podmioty inne niż organy administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także składane w tych podmiotach dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy, kopie).

Obowiązująca od 1 stycznia 2001 r. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) obejmuje swoim zakresem podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, a także wymienione w ustawie dokumenty.

Opłata skarbowa, w polskim systemie podatkowym, stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach należących do właściwości tych organów, natomiast wpływy z tej opłaty stanowią dochód własny budżetów gmin. W celu ściślejszego powiązania czynności organu administracji publicznej z opłatą z tytułu tej czynności, w projekcie zaproponowano zmiany polegające na wykreśleniu podań i załączników do podań z katalogu przedmiotów opłaty skarbowej i odniesienie obowiązku jej zapłaty do konkretnych czynności organów administracji publicznej, tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania czynności urzędowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 projektu), przy jednoczesnej weryfikacji zakresu czynności urzędowych objętych tą opłatą.

Obecnie obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań powstaje ze względu na sam fakt ich złożenia, bez względu na to czy podanie zostanie rozpatrzone.

Zniesienie podań jako przedmiotów opłaty skarbowej ułatwi także wnoszenie ich drogą elektroniczną.

Projekt zakłada także zniesienie opłaty skarbowej od weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, jako niezwiązanych z działaniami z zakresu administracji publicznej.

Za proponowanym rozwiązaniem przemawia również fakt, iż brak konieczności ponoszenia w związku z wystawieniem weksla jakiejkolwiek opłaty zmniejszy obciążenia finansowe ich wystawców (zarówno przedsiębiorców, jak i pozostałych podmiotów).

Brak związku z postępowaniem organów administracji publicznej uzasadnia także rezygnację z obciążania opłatą skarbową dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.

Ponadto proponuje się, aby spośród dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej objąć wyłącznie te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym (art. 1 ust. 1 pkt 2 projektu). Tylko w tych bowiem przypadkach, złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika związane jest z działaniem organu administracji publicznej oraz podmiotu innego niż organ administracji publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej lub sądu, jak również istnieje praktyczna możliwość wyegzekwowania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej z tego tytułu.

Nie będą podlegać opłacie skarbowej m. in. czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy, kopie) w sprawach ubezpieczenia społecznego...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »