Brak rejestracji działalności nie może rodzić negatywnych skutków dla kontrahentów

Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

O co toczył się spór?

W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w spółce cywilnej organy podatkowe ustaliły, że podatnicy (małżeństwo) w 2001 r. prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 1992 r. w zakresie usług transportowych, sprzedaży materiałów budowlanych, drewnopochodnych, surowca celulozowego, korowania drewna. W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniono również przecieranie drewna, produkcję opakowań drewnianych, eksport, import towarów i usług, usługi transportowe. W kontrolowanym okresie działalność gospodarcza opodatkowana była na zasadach ogólnych w oparciu o prowadzoną podatkową księgę przychodów i rozchodów, a małżonkowie złożyli wspólne zeznanie podatkowe za 2001 r.

Organy podatkowe stwierdziły zawyżenie kosztów uzyskania przychodów o opłaty za rozmowy telefoniczne z domowego telefonu, odpisy amortyzacyjne wynikające z dalszego (mającego miejsce po zakończeniu amortyzacji) naliczania amortyzacji od środków trwałych oraz zakupy udokumentowane fakturami wystawionymi przez podmiot, który nie prowadził działalności gospodarczej.

Odnośnie kosztów rozmów telefonicznych organy podatkowe wskazały, że z uwagi na fakt, że siedziba prowadzenia działalności gospodarczej znajdowała się w miejscu zamieszkania wspólników spółki cywilnej, odnoszenie w koszty uzyskania przychodu kosztów rozmów telefonicznych z telefonu prywatnego (w budynku mieszkalnym) jest możliwe w przypadku udokumentowania przez podatnika, że rozmowy takie, np. z kontrahentem, dotyczyły działalności gospodarczej. To na podatniku ciąży obowiązek udokumentowania związku odbytych rozmów telefonicznych z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. poprzez przedstawienie komputerowego wydruku przeprowadzonych rozmów wraz z odpowiednim ich opisem. Podatnicy oświadczyli natomiast, że nie pobierali billingów, nie wykazywali także w inny sposób związku przedmiotowych opłat za rozmowy odbyte z domowego aparatu telefonicznego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a zatem zasadne jest wyłączenie omawianych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto organy podatkowe wskazały, że wspólnicy dokonywali naliczenia odpisów amortyzacyjnych od wszystkich posiadanych i używanych w 2001 r. środków trwałych metodą liniową. W sierpniu 2001 r. zakończył się okres naliczania odpisów amortyzacyjnych dla samochodu marki Żuk oraz dla samochodu osobowego marki Espero. We wrześniu 2001 r. upłynął okres naliczania odpisów amortyzacyjnych dla dźwigu HDS JONSEREO JEF-80, natomiast w listopadzie tego roku — okres naliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodu ciężarowego TATRA. Jak stwierdziły organy podatkowe, opisane wyżej środki trwałe zostały w całości zamortyzowane we wskazanych miesiącach, a spółka naliczała odpisy amortyzacyjne do końca 2001 r., wskutek czego bezpodstawnie zawyżono koszty uzyskania przychodów.

Organy podatkowe stwierdziły także, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spółki cywilnej zaewidencjonowano 21 faktur wystawionych przez jedną z firm handlowo-usługowych. Organy podatkowe ustaliły, że osoba figurująca na fakturach jako sprzedawca nie prowadziła działalności gospodarczej i nie dokonywała sprzedaży na rz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »