Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

21.08.2008

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej

Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci przedsiębiorstwa.

W myśl art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji spółka nie mająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Spółka nie mająca osobowości prawnej staje się zatem w opisanej sytuacji następcą prawnym kontynuującym działalność poprzednika.

Z powyższych przepisów wynika, że w momencie utworzenia spółki jawnej nie musi zachodzić likwidacja dotychczasowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej, ale możemy mieć do czynienia z procesem polegającym jedynie na zmianie formy organizacyjno prawnej prowadzonej działalności. Zmiana zaś formy organizacyjnej prowadzonej działalności , która w przypadku osób fizycznych podlegających podatkowi dochodowemu może polegać na przekształceniu przedsiębiorstwa jednoosobowego np. w spółkę jawną nie jest uznawana za likwidację działalności – pod warunkiem jednak, że dotychczasowa działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika jest kontynuowana przy wykorzystaniu tych samych składników majątku przez jej następcę prawnego.

Zmiana formy organizacyjno prawnej nie może być bowiem traktowana na równi z zaprzestaniem jej wykonywania w dotychczasowym zakresie. Zasadniczą konsekwencją powyższego jest to, że podatnicy, którzy zmieniają formę prawną działalności, rozliczają się z tytułu podatku dochodowego nie jak likwidujący działalność, lecz jako podatnicy kontynuujący ją. Należy pamiętać, że wskutek likwidacji działalności gospodarczej następuje całkowite wygaszenie kategorialnego źródła przychodów.

Zatem, samo przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności nie może być uznane za jej zaprzestanie, likwidację, a co za tym idzie – nie skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 updof.
Zgodnie z ww przepisem, „nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw wartość składników majątku objętych remanentem została wniesiona w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy albo gdy nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem.”

Jeżeli więc podatnik prowadząc działalność gospodarczą decyduje się na założenie np. spółki jawnej, a nowo powstała spółka będzie działała w tym samym zakresie co ta dotychczasowa działalność i przy wykorzystaniu tych samych składników majątku, to należy uznać że tworząc spółkę jawną podatnik nie likwiduje dotychczasowego źródła przychodów, jaką jest działalność gospodarcza, bowiem nadal będzie uzyskiwać przychody z tej działalnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »