Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.02.2006

Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług

1. Reklama w podatkach dochodowych

Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Tak więc z punktu widzenia podatków dochodowych najważniejszy jest podział na reklamę publiczną i niepubliczną.

Jeżeli reklama skierowana jest do określonej, zamkniętej grupy osób, pomimo że grupa ta jest anonimowa, mówimy o reklamie niepublicznej. Wydatki poniesione na taką reklamę mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodów jedynie w wysokości 0,25% przychodu. Limit ten liczony jest narastająco od początku roku od całości przychodów zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych (pismo US w Przemyślu z dnia 24 grudnia 2004 r. sygn. U.S VII.423/7/04). Natomiast nadwyżka ponad ów limit nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście, jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w swoim piśmie z 12 listopada 1997 r., nr PO4/BA-8024793/490/97/a, koszty reprezentacji i reklamy prowadzonej w sposób publiczny należy ustalać netto, tzn. bez należnego VAT, jaki powstaje przy przekazaniu towarów (wyrobów) na te cele. Analogicznie ustala się również limit kosztów (0,25% przychodów) uznawanych za koszt uzyskania przychodów w przypadku reklamy i reprezentacji niepublicznej.

Podstawową cechą reklamy publicznej jest to, że skierowana jest do potencjalnie nieokreślonego, anonimowego kręgu odbiorców, adresatów. Stanowisko to potwierdził m.in. NSA w wyroku z 10 grudnia 1997 r., sygn. akt ISA/Gd 409/96: O zaliczeniu danego wydatku do kosztów reklamy publicznej lub niepublicznej decyduje zawsze jej odbiorca, adresat. Do wydatków limitowanych należą zatem te, które z założenia są kierowane wyłącznie do konkretnego adresata. Wszelkie natomiast formy promocji firmy kierowane do anonimowego kręgu potencjalnych konsumentów zalicza się do reprezentacji i reklamy prowadzonej publicznie. Tak więc to krąg adresatów działań reklamowych decyduje, do jakiego rodzaju reklamy zaliczymy wydatki na dane działania. Potwierdził to wyrok NSA z 18 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 2000/00, który stwierdził: Określenie, „że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób”, oznacza, że taka publiczna reklama kierowana jest do niezidentyfikowanego odbiorcy czy klienta, ma nieokreślony, ale powszechny w sensie lokalnym czy krajowym lub ponadkrajowym zasięg. „Publiczny” sposób prowadzenia reklamy w inny sposób niż przez środki masowego przekazu to sposób reklamy charakteryzujący się powszechnością, jawnością, ogólną dostępnością, jak i przeznaczeniem dla (lub do) ogółu w zależności od użytego sposobu jej wyrazu. Takie kryterium spełniają nie tylko treści reklamowe zamieszczane w mediach. Także umieszczanie treści reklamowych w miejscach ogólnie dostępnych – na billboardach, plakatach itp., bądź rozdawanie materiałów reklamowych na imprezach albo w miejscach ogólnie dostępnych należy uznać za działania o charakterze reklamy publicznej, przy której wydatki nie są limitowane w kosztach uzyskania przychodu.

Od reklamy należy odróżnić informację handlową. Reklamą bowiem jest wszelkie działanie podmiotu gospodarczego mające kształtować popyt poprzez rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia. Natomiast informacja handlowa zawiera jedynie dane dotyczące określonej rzeczy, fakty, na których można się oprzeć. Tak więc reklama posiada treści wartościujące, ma charakter subiektywny, jej celem jest zachęcenie innych osób do zawarcia transakcji, zaś informacja handlowa jest pozbawiona wszelkich elementów zachęty do kupna określonego towaru, ma charakter obiektywny, jej celem jest przedstawienie rzeczywistych obiektywnych danych. A zatem wydaje się, że wydatki związane z drukiem i rozsyłaniem ulotek, broszur, kalendarzy informacyjnych powinny być w pełnej wysokości kwalifikowane do kosztów podatkowych. Także katalogi informujące o cenie towarów i adresach sklepów należy uznać za informację handlową. Jeżeli jednak zawierałyby jakiekolwiek elementy oceniające (wartościujące), zachęcające do zakupów tych towarów, będą miały wówczas charakter reklamowy. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów, np. NSA z 14 listopada 2002 r., sygn. akt I SA/Wr 4097/01.

Od reklamy należy także odróżnić sprzedaż premiową, pomimo że sprzedaż ta należy do działań promocyjnych. Ta forma promocji ma za zadanie wzmocnić sprzedaż pewnych produktów poprzez zapewnienie dodatkowych korzyści po spełnieniu określonych warunków. Aby można było mówić o sprzedaży premiow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »