Składniki majątku spółki używane w ramach kontraktu menedżerskiego a przychód prezesa spółki

Składniki majątku przedsiębiorstwa wykorzystywane do celów służbowych przez prezesa zarządu stanowią koszty funkcjonowania podmiotu gospodarczego i mają przede wszystkim ułatwić zakontraktowanemu menedżerowi zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. Dopiero w sytuacji, kiedy prezes zarządu, z którym zawarta została umowa o kontrakt menedżerski, wykorzystuje składniki majątku mocodawcy dla celów osobistych, można mówić o nieodpłatnym świadczeniu na jego rzecz i powstaniu przysporzenia w jego majątku podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych– orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

O to toczył się spór?

Spółkę i prezesa jej zarządu łączy umowa o zarządzanie zawarta 5 listopada 2001 r. Jest to umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią do obowiązków prezesa należy bieżące kierowanie spółką oraz zarządzanie całokształtem inwestycji i realizacją jej strategii na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Prezes spółki, wykonując swoje obowiązki, realizuje też zadania formułowane przez radę nadzorczą. W związku z wykonywaniem wskazanej wyżej umowy o zarządzanie spółka ponosi koszty związane z eksploatacją i parkowaniem samochodu służbowego będącego jej własnością, z którego w celach służbowych korzysta prezes, koszty związane z zakupem telefonu komórkowego oraz amortyzacją komputera przenośnego, koszty związane z korzystaniem z telefonu stacjonarnego i komórkowego, koszty podróży służbowych (noclegi, bilety lotnicze, przejazdy taksówką na lotnisko, połączenia internetowe, ubezpieczenia). Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. Chciała wiedzieć, czy wymienione wyżej wydatki stanowią przysporzenie w majątku prezesa podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółka przedstawiła własne stanowisko w sprawie. Powołując się na przepis art. 11 i art. 13 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.), stwierdziła, że ponoszone przez nią koszty związane z wykonywaniem umowy o zarządzanie i stanowiące zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę nie stanowią przysporzenia majątkowego po jego stronie. Wobec czego dla spółki są to koszty związane z prowadzoną działalnością, a więc zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Nie stanowią one przychodu prezesa oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem organów podatkowych obu instancji ponoszone przez spółkę wydatki na rzecz prezesa zarządu na podstawie zawartej z nim umowy o zarządzanie stanowią dla niego przychód podatkowy w postaci otrzymanych świadczeń, od którego spółka jako płatnik zobowiązana jest do obliczenia, pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Według nich z przepisów art. 11 i art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. wynika, że przychodami podatkowymi poza otrzymaną gotówką są także otrzymane świadczenia w naturze czy inne ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »