Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

11.04.2008

Rozwiązanie umowy najmu środków trwałych a zaliczenie straty do KUP

Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej zgodnie z zasadami w niej określonymi nie może być traktowane na równi ze zdarzeniami wykluczającymi dalsze użytkowanie środka trwałego następującymi z wyłączeniem woli i świadomości przedsiębiorcy, na przykład na skutek kradzieży. Są to całkowicie odmienne przyczyny zaprzestania użytkowania środka trwałego i nie można stawiać pomiędzy nimi znaku równości. Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty wywołanej tylko i wyłącznie z jego winy, a wynikającej z zaniedbań, których racjonalnie działający podmiot gospodarczy by nie popełnił. Podatnik jako profesjonalista musiał znać zasady panujące w obrocie gospodarczym i zgodnie z zasadą autonomii woli stron miał wpływ na konstrukcję zawieranej umowy, a jako profesjonalista winien przewidzieć, jakie skutki na przyszłość mogą rodzić poszczególne jej postanowienia. Przedsiębiorca powinien ponosić konsekwencje swych nietrafnych posunięć gospodarczych i odpowiedzialności tej nie może przerzucać na Skarb Państwa poprzez zaliczanie strat wywołanych swoimi niestarannymi działaniami do kosztów uzyskania przychodu — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

O co toczył się spór?

Spółka zwróciła się z wnioskiem o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że wynajmowała lokale w centrach handlowych w tzw. stanie surowym i przeprowadzała prace adaptacyjne, dostosowując je do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonane nakłady kwalifikowała jako inwestycje w obcych środkach trwałych i amortyzowała w okresach 10-letnich. W myśl postanowień umownych z chwilą rozwiązania umowy zobowiązana była usunąć z lokalu wszystkie dokonane nakłady albo pozostawić je bez prawa żądania w zamian rekompensaty.

Spółka stwierdziła, że w jej ocenie w przypadku rozwiązania umowy przez upływem 10-letniego okresu amortyzacji strata powstała w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodu. Wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; dalej: u.p.d.o.p.). Przepis ten stanowi, że strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Naczelnik urzędu skarbowego uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem wskazany wyżej przepis należy rozumieć tak, że nie można uznać za koszt uzyskania przychodu straty z tytułu likwidacji inwestycji w przypadku, gdy podatnik faktycznie jej nie zlikwiduje, a po prostu zaprzestanie jej używania. W tym przypadku bowiem nie wystąpi strata w środku trwałym z tytułu jego likwidacji, ponieważ nie następuje sama faktyczna likwidacja środka trwałego. Stanowisko naczelnika urzędu skarbowego poparł dyrektor izby skarbowej. Wskazał on, że w omawianej sprawie nie dochodzi do likwidacji środka trwałego rozumianej jako zniszczenie lub zużycie. Nie ma więc tu zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., ponieważ nie wystąpi strata w środkach trwałych – z tytułu ich likwidacji – w wysokości niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka zaprzestaje jedynie – w związku z wygaśnięciem/rozwiązaniem umowy najmu – użytkowania tego środka trwałego w działalności gospodarczej. Tym samym, według dyrektora izby skarbowej, środek trwały nie ulega likwidacji, a jedynie przestaje istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztami poniesionymi na adaptację lokalu a osiąganymi przychodami. Według organu podatkowego drugiej instancji utrata tego związku, w myśl art. 15 u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »