Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

08.10.2007

Skutki podatkowe wniesienia aportem środków trwałych

W dzisiejszym artykule przybliżymy skutki podatkowe, jakie wynikają z objęcia udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółce akcyjnej w zamian za wniesione do spółki środki trwałe.

Aport jest to świadczenie o charakterze niepieniężnym wniesione do spółki kapitałowej (czyli spółki z o.o. bądź spółki akcyjnej) przy jej zakładaniu lub podwyższaniu kapitału zakładowego, na pokrycie kapitału zakładowego, w zamian za co osoba wnosząca takie świadczenie otrzymuje (obejmuje) udziały bądź akcje. Mówiąc w dużym uproszczeniu, przedmiotem aportu mogą być: ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, różnego rodzaju prawa; natomiast zgodnie z art. 14 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. ;dalej zwany ksh) przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej (aportem) nie mogą być prawa niezbywalne oraz świadczenie pracy bądź usług.

W przypadku obejmowania udziałów w spółce z o.o. za aport, umowa spółki musi szczegółowo określać jego przedmiot, osobę wspólnika oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów (art. 158 § 1 ksh). Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, ale mogą być obejmowane za cenę wyższą od ich wartości nominalnej (art. 154 § 3 ksh). W takim przypadku nadwyżkę, od której wniesienia uzależnione jest powstanie spółki (art. 163 pkt 2 ksh) przelewa się do kapitału zapasowego spółki. Podobne zasady dotyczą spółki akcyjnej, z tym że akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku od zarejestrowania spółki (art. 309 § 1 ksh). Ponadto, jeśli akcje obejmowane są wyłącznie za wkłady niepieniężne, albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości (art. 309 § 3 ksh). W przypadku, gdy przewiduje się wkłady niepieniężne założyciele spółki mają obowiązek sporządzenia szczegółowego sprawozdania obejmującego przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji (art. 311 § 1 ksh), które powinno zostać poddane badaniu biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności. Rewidenci wydają również opinię, czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji (art. 312 § 1 ksh). Powyższe zasady stosuje się odpowiednio przy podwyższaniu kapitału zakładowego.

W związku z tym, że aport stanowi swojego rodzaju zapłatę w zamian za udziały (akcje), ustawodawca zdecydował się na opodatkowanie nominalnej wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: CIT) oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej: PIT), przychodem podlegającym opodatkowaniu jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednakże, wyłączeniu z opodatkowania podlega objęcie udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT i art. 21 ust. 1 pkt 109 PIT. W takim przypadku objęcie udziałów spowoduje co prawda powstanie u udziałowca bądź akcjonariusza dochodu, ale będzie on podlegać opodatkowaniu dopiero w momencie odpłatnego zbycia ud...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »