Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

19.03.2012

Zasady wystawiania faktur korygujących w walutach obcych

Czy gdy nie ma możliwości zidentyfikowania faktury pierwotnej do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z wystawionych faktur korygujących możliwe jest przyjęcie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej? Zasady wystawiania faktur korygujących w walutach obcych wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 lutego 2012 r. nr IBPP3/443-1255/11/PK.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że spółka planuje zawrzeć z dostawcami porozumienia, na podstawie których będzie wystawiać faktury, faktury zaliczkowe, faktury korygujące oraz duplikaty faktur w imieniu i na rzecz dostawców tych materiałów. Po wystawieniu faktury spółka będzie przedstawiać dostawcom faktury do akceptacji. Faktury wystawione w systemie samofakturowania będą stanowiły podstawę do wystawienia przez spółkę faktur wewnętrznych, na podstawie których spółka deklarowała WNT. Należności z tytułu WNT wyrażone będą w walucie obcej. Jednocześnie możliwe są sytuacje, w których po wystawieniu faktury wewnętrznej dokumentującej WNT, kwota należna dostawcy ulega zmianie np. na skutek reklamacji jakościowej. Spółka będzie uprawniona do wystawiania w imieniu dostawców i na ich rzecz faktur korygujących, które będą stanowiły dla spółki podstawę do wystawienia korekty faktur wewnętrznych, które z kolei będą stanowiły podstawę dokonywania zmniejszenia obrotu. Ponieważ spółka planuje dokonywać licznych i częstotliwych transakcji z dostawcami, może dojść do sytuacji, w której pomimo znanej wartości obniżki obrotu, nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania faktury pierwotnej (korygowanej), której obniżka ta może dotyczyć. W przypadku, gdy regulacje kraju siedziby dostawcy nie przewidują takiego obowiązku, brak będzie również konieczności identyfikowania takiej faktury pierwotnej (brak referencji na fakturze korygującej do faktury pierwotnej). W związku z powyższym spółka dokonując przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z wystawionych faktur korygujących nie będzie miała możliwości zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (dzień wystawienia faktury pierwotnej). Spółka uznała, że w sytuacji, gdy nie ma możliwości zidentyfikowania faktury pierwotnej do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z wystawionych faktur korygujących możliwe jest przyjęcie kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnił, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed tym terminem, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że zasady dotyczące powstania obowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »