Kasy rejestrujące - zmiany od 1 września 2011 r.

Od 1 września br. badaniem kas rejestrujących zajmuje się Główny Urząd Miar (GUM). Zatem, od dzisiaj o tym czy kasa spełnia odpowiednie kryteria i warunki techniczne decyduje prezes GUM. Dotychczas zadania te były przypisane Ministrowi Finansów. Skutki nowych przepisów dotkną najbardziej producentów oraz importerów kas. Za badanie kas przez GUM będą musieli zapłacić, a jeżeli wprowadzą na rynek kasy niespełniające wymogów będzie nałożona na nich kara w wysokości 5 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o użytkowników kas zmiany są niewielkie. Co najważniejsze, podatnicy posiadający kasy nie będą musieli ich wymieniać, pod warunkiem że zapewniają one prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym.

Powyższe zamiany wynikają z ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach i mają głównie charakter techniczny.

GUM Zamiast MF

Zmiany w art. 111 ustawy o VAT mają na celu wprowadzenie nowych procedur badań spełnienia przez kasy rejestrujące określonych przepisami funkcji, kryteriów i warunków technicznych, jak również wydawania potwierdzenia o spełnieniu tych wymagań. Jak już wspomniano, dotychczas zadania te były przypisane Ministrowi Finansów, który wykonywał je tylko przejściowo. Resort finansów nie jest bowiem resortem właściwym i odpowiednio przygotowanym z punktu widzenia wymogów kadrowych, wyposażenia technicznego i całej logistyki niezbędnej dla tego typu działań. Dlatego też zdecydowano, że właściwszym organem będzie Prezes Głównego Urzędu Miar. Tak więc, zgodnie z ww. nowelą, od 1 września br. badaniem kas przed dopuszczeniem ich do sprzedaży na rynku będzie zajmował GUM, z kolei prezes tego urzędu będzie wydawał decyzję potwierdzającą spełnienie przez kasy odpowiednich funkcji, kryteriów i warunków technicznych.

Sprawy niezakończone przez Ministra Finansów do dnia 31 sierpnia 2011 r. będą rozpatrywane na podstawie dotychczasowych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, tj. przepisów o kryteriach i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obowiązujące w momencie składania wniosku o potwierdzenie spełnienia tych kryteriów.

Opłata i kara

Za przeprowadzone badania będą pobierane opłaty na zasadach zbliżonych do obecnie pobieranych opłat przez Prezesa GUM za badanie urządzeń pomiarowych. Wysokość opłaty będzie ustalał Prezes Głównego Urzędu Miar w trybie decyzji, przy uwzględnieniu czasu przeprowadzanych czynności, ich zakresu i stawki godzinowej za czas pracy pracowników GUM oraz kosztów badań wykonanych w ramach decyzji.

Nowe regulacje zawierają także przepisy o charakterze sankcyjnym związane z wprowadzaniem do obrotu kas, które wbrew deklaracji nie spełniają funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub niezałączaniem takiej deklaracji. Powyższe uchybienia są podstawą do nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Potwierdzenia stwierdzające spełnienie przez kasę warunków jej użytkowania zachowują moc do dnia określonego w tych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie to zostanie cofnięte. Dodajmy, że prezes GUM może cofać potwierdzenia wydane do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez ministra finansów, w przypadku gdy kasy wprowadzone do obrotu nie odpowiadają przepisom, na podstawie których wydano potwierdzenia (decyzje) o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub też nie są zgodne ze złożonym wnioskiem lub dokumentami dostarczonymi wraz z wnioskiem albo wzorcem kasy.

Obowiązki dostawców kas

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu kas wprowadzono przepisy dokładniej precyzujące obowiązki dostawców kas w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »