Przymusowa likwidacja pozwala na rozliczenie straty

Rezygnacja przez podatnika z dotychczas najmowanego czy dzierżawionego budynku czy lokalu, przeznaczonego na prowadzenie sklepu, jest podyktowana koniecznością realizacji decyzji prezesa UOKiK, tj. warunku ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w określonych placówkach w celu zapobieżenia powstania monopolu. Nie jest więc ona zaplanowanym działaniem podatnika, ale jest wymuszona realizacją decyzji innego organu i względami ekonomicznymi (uniknięcie grożącej kary). Zatem, strata w postaci niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym w wyniku wyzbycia się obcych środków trwałych poprzez wykreślenie środków trwałych z ksiąg rachunkowych i zwrot właścicielowi będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

O co toczył się spór?

Podatnik (spółka akcyjna) złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w postaci sprzedaży towarów w sieci sklepów dyskontowych. Sklepy, jak i centra dystrybucyjne prowadzone są m.in. w budynkach i lokalach oddanych podatnikowi do używania na podstawie umów najmu bądź dzierżawy. Spółka korzysta zwykle z wynajętych nieruchomości przez okres nie krótszy niż 10 lat. Podatnik przeprowadza prace adaptacyjne w wynajmowanych (dzierżawionych) budynkach i lokalach, dostosowując je do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonane nakłady spółka kwalifikuje jako inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji.

W 2008 r. spółka nabyła 100 proc. udziałów w jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tą transakcją w dniu 24 września 2008 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przejęcie przez podatnika kontroli nad spółką z o.o. Zgoda na przejęcie została wydana pod warunkiem trwałego i nieodwracalnego wyzbycia się przez spółkę wszelkich praw, w tym praw najmu do 38 placówek sklepowych. W myśl powyższej decyzji wyzbycie się tych praw powinno było nastąpić w terminie do 31 grudnia 2009 r. i mogło nastąpić wyłącznie na rzecz niezależnego inwestora nienależącego do grupy kapitałowej kontrolowanej przez spółkę. W przypadku niezrealizowania powyższego warunku, prezes UOKiK mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną. Spółka wykonała warunek i wyzbyła się wszelkich praw, w tym praw najmu, do 38 wskazanych placówek sklepowych.

W niektórych przypadkach zakończenie (rozwiązanie) umów najmu lub dzierżawy określonego lokalu sklepowego nastąpiło przed pełnym umorzeniem wartości początkowej poczynionych przez podatnika inwestycji w obce środki trwałe. Na skutek rozwiązania, bądź wygaśnięcia umów najmu lub dzierżawy dochodzi do utraty przez spółkę prawa do korzystania z lokalu. Zwracając przedmiot umowy na rzecz wynajmującego (wydzierżawiającego) podatnik traci również możliwość wykorzystywania niektórych inwestycji w obce środki trwałe, w szczególności te, które stanowią części składowe trwale związane z lokalem. Na mocy wspomnianych umów najmu, spółka nie ma obowiązku usunięcia poczynionych nakładów i przywrócenia zwracanych budynków czy lokali do stanu pierwotnego. Podatnik nie otrzymuje również zwrotu poniesionych wydatków inwestycyjnych od właścicieli budynków czy lokali. W następstwie wyzbycia się przez spółkę praw najmu budynku czy lokalu dochodzi do wykreślenia z ksiąg rachunkowych spółki inwestycji poczynionej w obcy środek trwały (nieruchomość). W rezultacie, spółka nie jest uprawniona do dalszej amortyzacji dokonanej inwestycji i uwzględnienia pozostałej do umorzenia wartości inwestycji w rachunku kosztów podatkowych w formie kolejnych sukcesywnych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnik chciał wiedzie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »