Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.06.2011

Pożyczka zaciągnięta na wypłatę dywidendy a KUP

Wypłata dywidendy nie jest związana z żadną z przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi bowiem wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, ani też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Oznacza to, że nie stanowi ona kosztu podatkowego, a zatem koszty związane z pożyczką zaciągniętą na ten cel również nie mogą stanowić kosztów podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

O co toczył się spór?

Podatnik (spółka z o.o.) złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazał, że zarząd spółki podjął decyzję o zaciągnięciu pożyczki od osób fizycznych w łącznej kwocie 6.000.000 zł i przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków na utrzymanie płynności finansowej, w sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny (przypadający na 31 grudnia 2008 r.) termin wypłaty dywidendy za 2007 r. Wysokość dywidendy ustalono na kwotę 12.700.000 zł. Spółka, w miarę możliwości finansowych, wypłaciła częściowo dywidendę w kwocie 2.700.000 zł. Wobec braku środków ustalono, że pozostała kwota dywidendy, wynikająca z uchwały zgromadzenia wspólników, pokryta zostanie z wpływów bieżących, w tym z pożyczki od osób fizycznych. Z projektu umowy pożyczki (oprocentowanej w wysokości 8%) wynika, że koszt jej zawarcia (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 %) poniesie pożyczkobiorca.

Podatnik chciał wiedzieć, czy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione z tytułu zawarcia umowy pożyczki, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz zapłacone pożyczkodawcy odsetki.

W ocenie spółki jest ona zobowiązana do wypłacenia dywidendy, jeżeli tak postanowił organ spółki zatwierdzający sprawozdanie finansowe, tj. zgromadzenie wspólników. Zarząd przedstawia propozycje podziału zysku, jednak organem ostatecznie decydującym w tej sprawie jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie to, w dniu 29 lutego 2008 r., podjęło uchwałę o podziale zysku za 2007 r. w ten sposób, że kwota 2.700.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, a kwota 31.064,34 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

Ponieważ analiza finansowa spółki wykazała, że nie ma ona i nie miała wystarczającej ilości gotówki na zrealizowanie takiej wypłaty, zarząd spółki, mając na uwadze zbliżający się ostateczny termin wypłaty dywidendy, zadecydował o zaciągnięciu pożyczek (co obciąży spółkę kosztami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek należnych pożyczkodawcom). Zdaniem spółki, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W praktyce osiągnięcie przez spółkę zysku, który ma być wypłacony w formie dywidendy nie oznacza jeszcze, że spółka ma wystarczającą ilość środków na ich wypłatę.

Spółka podkreśliła, że wypłata takiej kwoty dywidendy mogłaby stanowić zagrożenie dla płynności finansowej spółki. Z uwagi na to zaciągnięcie w tych okolicznościach pożyczki, której nie można powiązać wyłącznie z samym tylko faktem wypłaty dywidendy, jest działaniem w pełni racjonalnym i uzasadnionym, a wydatki z tego tytułu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Spółka wskazała, że omawiana pożyczka ma zabezpieczyć spółkę przed niepożądanymi skutkami braku gotówki, takimi jak utrata zaufania kontrahentów czy instytucji finansowych i tym samym zapewnić spółce dalsze funkcjonowanie.

Dyrektor izby skarbowej, wydający interpretację w imieniu ministra finansów uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Zdaniem organu podatkowego wypłata dywidendy nie jest związana z żadną z przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej; jako u.p.d.o.p.), ponieważ nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, ani też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Tym samym nie stanowi kosztu podatkowego, a zatem koszty związane z pożyczką zaciągniętą na ten cel również nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Dywidenda to wypracowany czysty zysk spółki, do którego - z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »