Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nadal opodatkowane 22% stawką VAT

Mimo globalnej podwyżki VAT o jeden punkt procentowy nadal istnieją transakcje (a dokładnie należności wynikające z dokonanych przed 2011 r. transakcji), które można opodatkować 22% stawką podatku VAT. Mowa tu o należnościach, które należy uiszczać na rzecz Skarbu Państwa lub gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Grunty, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Jest to czynność odpłatna (za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne)i w konsekwencji opodatkowana podatkiem VAT.

Opodatkowanie VAT

Jak wynika bowiem z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Wprawdzie użytkowanie wieczyste stanowi prawo do rzeczy cudzej, jednakże daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. W przypadku użytkowania wieczystego, właścicielem, gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada we władaniu rzecz cudzą. Jednakże jego prawo w stosunku do tego gruntu pozwala na dysponowanie rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Dla uznania za dostawę dla potrzeb podatku VAT wystarczające jest zaś władanie towarem jak właściciel, a nie bycie jego właścicielem w sensie prawnym. Dlatego też ustawodawca zadecydował o takim sposobie kwalifikacji. Z kwalifikacją tą nie stoi w sprzeczności sposób uiszczania należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (mimo, bowiem jednorazowej transakcji sprzedaży towaru użytkownik wieczysty może płacić za niego nawet przez 99 lat1) ani sposób powstania obowiązku podatkowego. Warto zaznaczyć, że mimo, iż oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste zostało zrównane z transakcją dostawy towaru, ustawodawca w sposób szczególny nakazał jej rozliczenie. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 19 ust. 16b ustawy o VAT, w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu2.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania określa się w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należneg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »