Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.09.2010

Rabat powinien być udokumentowany fakturą korygującą

Z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur wynika, że jeżeli podatnik dokonuje obniżenia obrotu z tytułu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu musi zostać przez niego udokumentowany fakturą korygującą. Podstawę obniżenia obrotu na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT stanowią również kwoty wynikające z faktur korygujących wystawionych na podstawie § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, czyli w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Jeżeli zatem wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych z tytułu osiąganego poziomu udokumentowanych fakturami zakupów podatnik nie traktuje jako formy nagrody za osiągnięte wyniki, lecz jako rabat stanowiący podstawę do obniżenia swojego obrotu, z uwagi na przepis § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia udzielenie takiego rabatu podatnik obowiązany jest udokumentować w formie faktury korygującej odnoszącej się do wszystkich faktur stanowiących podstawę udzielenia rabatu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że będąc dystrybutorem oraz dostawcą sprzętu AGD, zawiera umowy handlowe z podmiotami nabywającymi od niej produkty w celu ich sprzedaży detalicznej w handlu tradycyjnym, jak również w sieci hipermarketów. W ramach zawartych z kontrahentami umów handlowych lub na podstawie odrębnych porozumień spółka ustala, że w przypadku przekroczenia określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym, zostanie wypłacony kontrahentowi rabat za realizację planu zakupów. Wszelkie bonusy liczone są jako ustalony procent od sumy wartości netto faktur wystawionych przez spółkę na rzecz kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym. W zależności od ustaleń z kontrahentami powyższe bonusy są przyznawane i rozliczane na bazie kwartalnej lub rocznej, po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego. Udzielane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą i w związku z tym spółka nie jest w stanie dokumentować tychże premii fakturami korygującymi – od niektórych kontrahentów otrzymuje przy tym noty obciążeniowe niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, dokumentujące otrzymanie premii pieniężnej.

Podatnik chciał wiedzieć, czy ma prawo zmniejszyć swój obrót o udokumentowane rabaty (bonusy, premie pieniężne) za dany okres rozliczeniowy na podstawie innego dokumentu niż faktura korygująca (otrzymane od kontrahentów noty obciążeniowe). Spółka wyjaśniła, że jej kontrahenci, dokumentując otrzymane rabaty notami obciążeniowymi, opierają się na wydanych w ich sprawach indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, w których organ podatkowy właściwy dla kontrahenta uznaje, że nie wykonuje on na rzecz spółki żadnych dodatkowych usług, prawidłowym zachowaniem ze strony kontrahenta w tej sytuacji jest zatem dokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych przy pomocy noty obciążeniowej oraz traktowania wykazanej kwoty jako przychodu niepodlegającego opodatkowaniu VAT.

Zdaniem spółki w sytuacji, gdy otrzymuje od kontrahentów noty obciążeniowe za wypłacone premie pieniężne, ma prawo uznać, że następuje obniżenie jej wynagrodzenia za sprzedaż towarów po dokonaniu transakcji. Ekonomicznym rezultatem wypłaconej premii jest bowiem zmniejszenie pierwotnego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta. W ocenie podatnika w przedstawionym przez niego stanie faktycznym zastosowanie ma art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), a zatem jest on uprawniony do obniżania obrotu z tytułu dostaw towarów o kwoty wykazywane w otrzymywanych notach obciążeniowych jako prawnie dopuszczalnego oraz udokumentowanego rabatu (bonusu, premii pieniężnej) przyznanego z tytułu przekroczenia określonego poziomu obrotów. Kwoty wykazane w notach obciążeniowych spółka powinna traktować jako kwoty netto, a obniżenie obrotu może nastąpić w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym otrzymano notę obciążeniową.

Jednak w ocenie organu podatkowego premie pieniężne nie mogą być potraktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Organ uznał, że wypłacane przez spółkę premie pieniężne za podjęcie przez kontrahentów różnego rodzaju działań mających na celu zwiększenie sprzedaży stanowią wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej przez kontrahentów usługi, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, i powinny zostać udokumentowane fakturą VAT na podstawie art. 106 ww. ustawy. Jedynie otrzymane od kontrahentów faktury VAT stanowią dla spółki podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z nich wynikającego na zasadach i w terminach wynikających z art. 86 ustawy o VAT, z uwzg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »