Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

15.09.2010

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

W przypadku usług ciągłych od podatnika zależy, w jaki sposób będzie rozliczać taką usługę. Może bowiem dokonywać rozliczenia owej usługi etapami lub całościowo, przy czym jeżeli podatnik zamierza rozliczać taką usługę etapowo, to sposób jej rozliczenia i fakturowania powinien wynikać z umowy cywilnoprawnej. Jeśli ustawa o VAT nie przewiduje wobec danej usługi szczególnego momentu obowiązku podatkowego, jak to ma miejsce przy niektórych usługach ciągłych, zastosowanie mają wówczas zasady ogólne przewidziane w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o VAT. W myśl tych przepisów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli zaś dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

O co toczył się spór?

Spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami i obiektami należącymi do podmiotów z grupy kapitałowej. Działalność spółki obejmuje m.in. usługi zarządzania infrastrukturą na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej, będącego właścicielem określonych obiektów, tj. hal handlowych. W ramach umowy o świadczenie usług zarządzania infrastrukturą, zawartej pomiędzy spółką a kontrahentem, spółka świadczy m.in. usługi obsługi technicznej hal. Z uwagi na charakter powyższych usług są one świadczone przez spółkę w sposób ciągły.

Zgodnie z postanowieniami umowy z kontrahentem wysokość wynagrodzenia za powyższe usługi powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom spółki, ponoszonym w związku z ich wykonaniem, wraz z narzutem w wysokości odpowiadającej 5% kosztów. Wynagrodzenie płatne jest na rzecz spółki co miesiąc, w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury. Strony umowy ustaliły wartość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie kwot budżetowanych, natomiast do końca każdego roku obrotowego spółka dokonuje rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów. W przypadku różnic pomiędzy kosztami budżetowanymi i rzeczywiście poniesionymi, spółka wystawia faktury korygujące.

Spółka podkreśliła, że intencją stron umowy jest, aby płatności otrzymywane przez spółkę stanowiły ryczałtowe wynagrodzenie za część usługi wyświadczoną w danym miesiącu. W efekcie w zamian za świadczenie ww. usług spółka pobiera ustalone wynagrodzenie w cyklu miesięcznym. W praktyce faktura za usługę wykonywaną w danym miesiącu wystawiana jest przez spółkę na początku tego miesiąca (tj. w trakcie realizacji usługi, którą wystawiona faktura dokumentuje). Spółka rozlicza podatek VAT należny zawarty w fakturach w rozliczeniu za miesiące ich wystawienia.

Spółka chciała wiedzieć, czy mogła udokumentować usługę, która zostanie wykonana w przeciągu danego miesiąca, w ten sposób, że na początku tego miesiąca wystawi fakturę uwzględniającą całą wartość miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia usługi, tj. spółka wystawi s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »