Emisja akcji a koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorstwa, które myślą o dalszym rozwoju, potrzebują funduszy na realizację swoich strategii gospodarczych. W tym celu często korzystają z pośrednictwa rynku kapitałowego, decydując się na podwyższenie kapitału lub emisję akcji. Środki pozyskane przez spółkę w związku z emisją akcji lub udziałów mogą pomóc jej wrealizacji nowych inwestycji, usprawnić efektywność finansowania swojej działalności, a także zmniejszyć koszty związane z obsługą istniejącego zadłużenia spółki. Ponadto wyodrębnić można szereg innych korzyści związanych z obecnością spółki na giełdzie lub pozyskaniem nowych inwestorów przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które bez wątpienia mogą przyczynić się do zwiększenia przychodów spółki osiąganych z jej podstawowej działalności.

Mamy tu na myśli większe zaufanie, którym inwestorzy i inni interesariusze (wierzyciele, banki, agencje ratingowe) darzą spółki notowane na giełdzie, głównie wskutek objęcia ich sprawozdań finansowych obowiązkiem badania przez biegłych rewidentów, a także samej ogólnej dostępności raportów finansowych emitentów notowanych na giełdzie. Zaufanie to skutkuje choćby zwiększeniem ratingów kredytowych spółek starających się o pożyczkę, co może przyczynić się do uzyskania tańszego kredytu, lub wzrostem wiarygodności spółki wobec dostawców i innych kontrahentów, co z kolei może mieć wpływ na wynegocjowanie korzystniejszych warunków dostaw. Wszystkie te korzyści przekładają się w sposób pośredni na generowanie przez spółkę przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka, która decyduje się na podniesienie kapitału zakładowego, może liczyć się z wieloma wydatkami, takimi jak m.in.: przygotowanie prospektu emisyjnego, koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, usługi doradcze i prawne, opłaty dla biur maklerskich i innych pośredników itp. Tym samym w związku z podniesieniem kapitału zakładowego spółka może oczekiwać poniesienia szeregu wydatków, które, niestety, zdaniem organów podatkowych nie zawsze będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów. Ogólne przepisy traktujące o kosztach uzyskania przychodów nie budzą wątpliwości – powstają one dopiero przy ich wykładni w świetle przepisów traktujących o przychodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Tym samym należy uznać, że podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 updop oraz że mają one związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. W prawie podatkowym obowiązuje zatem ogólna zasada, zgodnie z którą pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Należy przy tym pamiętać, że związek taki może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. W pierwszym przypadku kosztem uzyskania przychodu będą wydatki, które przyczyniają się do powstania konkretnego przychodu, natomiast w drugim wydatki z reguły związane z funkcjonowaniem podatnika.

Z ogólnej definicji kosztu podatkowego wynika zatem, że warunkiem koniecznym zaliczenia wydatków poczynionych przez podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »