Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

05.07.2010

Kompensata wzajemnych wierzytelności a prawo do skróconego zwrotu VAT

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. Przymus dokonania rozliczeń w opisanej sytuacji za pośrednictwem rachunku bankowego jednocześnie wyklucza przeprowadzenie tego rodzaju transakcji w formie potrącenia. Istota kompensaty nie polega bowiem na przekazaniu określonej realnej kwoty pieniędzy, lecz na uregulowaniu należności poprzez potrącenie jednej wierzytelności z drugą wierzytelnością, pod warunkiem że przedmiotem obu są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, oznaczone co do gatunku, obie są wymagalne i mogą być dochodzone przez sądem lub innym organem państwowym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

O co toczył się spór?

Podatnik w dniu 16 lipca 2009 r. złożył deklarację VAT-7 za czerwiec 2009 r., w której wykazał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 860 502 zł w terminie 25 dni. Do deklaracji – zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) – podatnik załączył wniosek o zwrot podatku w terminie 25 dni. W uzasadnieniu wniosku spółka wskazała, że kwoty podatku naliczonego wykazane w złożonej deklaracji wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które w całości zostały przez nią zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktur, z uwzględnieniem przepisów o działalności gospodarczej.

W dniu 22 lipca 2009 r. podatnik złożył korektę rozliczenia podatku VAT za czerwiec 2009 r., w której kwota zwrotu wnioskowanego w terminie 25 dni nie uległa zmianie, a w wyjaśnieniach do korekty podatnik zwrócił się z prośbą o zwrot podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji pierwotnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli organy podatkowe ustaliły, że spółka uregulowała w formie potrąceń (trzech kompensat: 69 503,40 zł brutto, 336 754,89 zł brutto i 129 822,28 zł brutto) zobowiązania wobec dwóch kontrahentów krajowych na łączną kwotę 536 080,57 zł brutto. Organy podatkowe stwierdziły, że podatnik w odniesieniu do kwoty 536 080,57 zł (podatek VAT – 96 670 zł) nie spełnił wymogów określonych w treści art. 87 ust. 6 pkt. 1 ustawy o VAT. Przepis ten wymaga zapłaty należności w całości podatnikowi będącemu wystawcą faktur, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm., dalej: usdg).

Z art. 22 usdg wynika, że w przypadku, gdy suma wartości należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza 15 000 euro, dokonanie przez podatnika kompensaty z wierzytelnością innego przedsiębiorcy nie spełnia warunku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

W konsekwencji zdaniem organów podatkowych z całości potrąceń, dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, należy wyodrębnić i odrzucić te kompensaty, których wartość przekracza 15 000 euro, ponieważ w stosunku do tych kompensat nie jest spełniony warunek zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, oraz uwzględnić żądanie zwrotu w terminie 25 dni co do pozostałych kompensat. Kurs euro na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania przez Spółkę transakcji zakupu (czerwiec 2009 r.) wynosił 4,4588 zł. A zatem gdy jednorazowa wartość transakcji zakupu przekraczała równowartość 66 882 zł (15 000 euro x 4,4588 zł = 66...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »