Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

07.06.2010

Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz

Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego

 

Zwrot wkładu mieszkaniowego zwolniony z PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2010 r. (sygn. IPPB4/415-176/10-7/SP) stwierdził, że kwota zwróconego wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny opisany we wniosku: W 2009 r. spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła wnioskodawczyni wkład mieszkaniowy w kwocie wpłaconej i wystawiła PIT-14. Zwrócony wkład mieszkaniowy został wpłacony do ww. spółdzielni w 1988 r. Zwrot wkładu nastąpił w wyniku przekazania do spółdzielni zajmowanego przez wnioskodawczynię mieszkania lokatorskiego. Z chwilą zwrotu wkładu wnioskodawczyni nie był przydzielony żaden lokal, ani też nie przysługiwało wnioskodawczyni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że ponieważ wypłata przez spółdzielnię wkładu w kwocie, w jakiej wnioskodawczyni wpłaciła ten wkład, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej. Tym samym zgodnie z uzasadnieniem interpretacji uzyskany przez wnioskodawczynię przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej a VAT

W wyroku z 25 maja 2010 r. (I SA/Kr 521/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że skoro udział we współwłasności gruntu w świetle przepisów polskich nie został zaliczony do desygnatów pojęcia „towar” lub „dostawa towarów”, to sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej z orzeczeniem spłat nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Sąd nie podzielił przy tym poglądów innych sądów administracyjnych traktujących zniesienie współwłasności i związane z tym zniesieniem spłaty pomiędzy współwłaścicielami jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

W ocenie Sądu blankietowy w treści art. 8 ustawy o VAT nie daje podstawy do uznania co do zasady jakichkolwiek świadczeń pieniężnych jako odpłatności za świadczenie usług tylko dlatego, że brak jest możliwości zakwalifikowania podstawy świadczenia (czyli zniesienia współwłasności) do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

 

Nowe przepisy: charytatywne SMS-y zwolnione z VAT

W Dzienniku Ustaw Nr 96 z 4 czerwca br. ukazało się rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zwalnia SMS-y charytatywne z podatku VAT i wejdzie ono w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 sierpnia tego roku. Zwolnienie nie obejmie jednak SMS-ów i połączeń realizowanych z telefonów na kartę, czyli tzw. pre-paidów, gdyż jest to zdaniem Ministerstwa Finansów niemożliwie z punktu widzenia technicznego.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia zwolnione z podatku od towarów i usług będą także usługi o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), świadczone w celu zebrania środków pieniężnych w trakcie zbiórki publicznej organizowanej przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych (pre-paid). Należy tu dodać, że zwolnienie stosuje się do kwoty należnej z tytułu wykonywanych usług o podwyższonej opłacie, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi.

Powyższe zwolnienie będzie miało zastosowanie, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

1) dostawca publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, zwany dalej dostawcą usługi, zawarł z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej, w części przekraczającej kwotę zatrzymywaną przez dostawcę usługi, z tytułu wykonywanych usług o podwyższonej opłacie dla realizacji zbiórek publicznych przez tę organizację;
2) w umowie, o której mowa w pkt 1, został podany numer lub numery wykorzystywane do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, okres, w którym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby zbiórki publicznej, cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi;
3) dostawca usługi posiada kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych;
4) kwota otrzymana za wykonane usługi o podwyższonej opłacie udokumentowane fakturami, o których mowa w pkt 5, z wyjątkiem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi, zostanie w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę, przekazana na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego;
5) w fakturach za usługi telekomunikacyjne zostanie wyszczególniona liczba połączeń zrealizowanych z wykorzystaniem numerów, o których mowa w pkt 2, oraz wartość tych usług z uwzględnieniem kwot, które mają być przekazane organizacji pożytku publicznego, i kwot zatrzymywanych przez dostawcę usługi;
6) nabywca usługi o podwyższonej opłacie nie otrzymuje w zamian innego świadczenia, w tym również w postaci prawa do udziału w losowaniu nagród, z wyjątkiem potwierdzenia zainicjowania połączenia, w tym w formie połączenia zwrotnego;
7) organizacja pożytku publicznego nie dokonuje żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi z tytułu zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, lub w związku z nią, z wyjątkiem informowania o uczestniczeniu dostawcy usługi w zbiórce publicznej, o wysokości kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi z tytułu wykonywanej usługi oraz przekazywania danych dotyczących dostawcy usługi, w tym jego logo, podczas rozpowszechniania informacji, o których mowa w pkt 2;
8) przed rozpoczęciem świadczenia usługi na podstawie umowy, o której mowa w pkt 1, dostawca usługi podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości kwoty zatrzymywanej, o której mowa w pkt 2.

 

Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia e...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »