Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

04.06.2007

Przedsiębiorca w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów

Rozpatrując skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów podróży służbowej przedsiębiorcy należy przypomnieć, że zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną (quasi osoba prawna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Mimo to, podróże służbowe może odbywać jedynie przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Przedsiębiorca, który zarazem nie jest osobą fizyczną – czyli jest fikcją prawną, przyjętą tylko w celu usprawnienia obrotu, nie może podróżować. Z uwagi na powyższe, zagadnieniem podróży służbowej przedsiębiorcy zajmują się jedynie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: p.d.o.f.U) – natomiast przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) w ogóle nie zajmują się tym zagadnieniem.

Powszechnie przez podróż służbową rozumie się każdy wyjazd poza miejsce wykonywania działalności gospodarczej, który związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.1) Generalnie miejsce wykonywania działalności gospodarczej ustala się na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) – jednakże do dnia 30 września 2008 r. w tym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7b ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7d ustawy – Prawo działalności gospodarczej, wpis do ewidencji określa aktualne miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy oraz, w przypadku stałego wykonywania działalność poza miejscem zamieszkania, oznaczenie miejsca wykonywania działalności. Mając to na uwadze należy stwierdzić, że podróżą służbową jest każdy wyjazd poza miejsce wykonywania działalności gospodarczej określonego na podstawie ewidencji działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że z uwagi na okoliczność, że przedsiębiorca nie jest pracownikiem prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa – nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczącej podróży służbowej pracownika.

Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 1 p.d.o.f.U, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które dla celów podatkowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w całości bądź też w części. Kosztami poniesionymi w związku z podróżą służbową będą w szczególności należności w postaci diet oraz zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów.

Diety

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 52 U.p.d.o.f. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Wysokość przysługujących diet określona jest obecnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.). Rozporządzenia te zawierają także legalną definicję pojęcia diety, przez którą należy rozumieć:

- w przypadku podróży krajowych – kwotę przeznaczoną na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży (obecnie wynosi ona 23 zł za dobę podróży),
- w przypadku podróży poza granicami kraju - kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki (wysokość diety określa załącznik do rozporządzenia).

Powyższy zapis oznacza, że dla celów podatkowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodów ponadnormatywna wysokość diet.

Warto od...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »