Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

28.07.2010

Polisa OC dla członków zarządu nie zawsze jest przychodem

Z uzasadnienia: Opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych, nie zaś jedynie możliwy do otrzymania, potencjalny, a zatem wartość otrzymanego realnie świadczenia, a nie wyłącznie możliwość skorzystania z niego. Błędny jest zatem pogląd Ministra Finansów, jakoby kwoty składek, ponoszonych przez spółkę na ubezpieczenia członków zarządu i prokurentów od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy są obliczane w sposób ryczałtowy i nie można ich przypisać konkretnej osobie, stanowiły przychód tych osób, a kwotę przychodu należało obliczać, uwzględniając przypadającą na konkretną osobę ubezpieczoną część opłaconej składki.

SENTENCJA

Dnia 21 kwietnia 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maria Zawadzka, Sędziowie: WSA Grażyna Firek (spr.), WSA Piotr Głowacki, Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010 r., sprawy ze skargi "C" S.A. w K., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, z dnia 12 października 2009 r. Nr [...], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

I. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,
II. określa, iż zaskarżona interpretacja nie może być wykonana,
III. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200, 00 zł (dwieście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej wydał 12 października 2009 roku interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego znak [...], dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych opłacenia przez spółkę składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i prokurentów, uznając, że stanowisko przedstawione we wniosku "C" S. A. z siedzibą w K. jest nieprawidłowe. W podstawie prawnej wskazane zostały art. 14b § 1 i § 6 o.p. oraz § 5 rozporządzenie Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.).

Jak wskazano w uzasadnieniu, "C" S. A. w K. zadała pytanie, czy kwoty składek, ponoszonych przez spółkę na ubezpieczenia członków zarządu i prokurentów od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy są obliczane w sposób ryczałtowy i nie można ich przypisać konkretnej osobie, stanowią dla tych osób przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakim momencie powstanie ten przychód i w jakiej wysokości. Zdaniem spółki, zapłata składek nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Tak określone stanowisko Minister Finansów uznał za nieprawidłowe. Przytaczając treść art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych wskazał, że w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał podatnik, w tym kwoty składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla członków organów spółki czy osób, zajmujących określone funkcje. Wobec braku wyraźnego zwolnienia, stanowią one podlegający opodatkowaniu przychód. Gdy składka opłacona jest przez osobę inną niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje powstanie przychodu u tej osoby, na rzecz której umowę zawarto. Członkowie zarządu oraz prokurenci będą zatem osiągać korzyść finansową, gdyż nie są zobowiązanie do zapłaty składki ubezpieczeniowej za własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Zdaniem Ministra Finansów można - uwzględniając wysokość zapłaconej składki oraz okres ubezpieczenia - można ustalić wysokość przychodu, przypadającego na konkretną osobę.

Z powyższą interpretacją nie zgodziła się "C" S. A. w K. Po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa i uzyskaniu odpowiedzi Ministra Finansów, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, domagając się uchylenia interpretacji oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz naruszenie art. 14c § 1 o.p. poprzez nie zawarcie w interpretacji uzasadnienia prawnego.

Strona skarżąca podniosła, że w momencie zapłaty składki ubezpiecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »