PIT 2012: Darowizny w pytaniach i odpowiedziach

1. Podatnik uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ryczałtu dokonał darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Czy może taką darowiznę odliczyć, jeśli nie uzyskuje żadnych innych dochodów?

Tak. Z odliczenia darowizn może skorzystać również podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2. Czy darowizna przekazana na rzecz jednostki sektora finansów publicznych (szkoły publicznej, biblioteki publicznej, komendy policji, domu dziecka – którego organem założycielskim jest np. powiat) może być odliczona przez darczyńcę od jego dochodów?

Nie. Instytucje te są jednostkami sektora finansów publicznych. Nie są organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a zatem kwoty tej darowizny nie mogą być odliczone od dochodu.

Jeżeli jednak podmiot przekazuje darowiznę na szkolne koło PCK, to wtedy darowizna ta podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania.

3. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przekazał darowiznę na leczenie dziecka pracownika. Czy może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz osoby fizycznej?

Nie. Odliczeniu w ramach darowizn nie podlegają kwoty darowane bezpośrednio na rzecz osób fizycznych.

Jednak odliczeniu może podlegać darowizna z poleceniem (wskazaniem na konkretną osobę fizyczną) spełniająca warunki określone w ustawie.

4. Czy podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz podmiotu zagranicznego na cele pożytku publicznego?

Tak, jeśli spełnione zostaną niżej wymienione warunki:

• darowiznę przekazano na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego równoważnej organizacji, określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innych niż Polska państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,

• jest udokumentowana:

- dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w przypadku darowizny pieniężnej;

- dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

• podatnik udokumentuje oświadczeniem obdarowanej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, oraz

• istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP lub z odrębnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Podatnik korzystający z ww. odliczenia ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym:

• kwotę przekazanej darowizny,

• kwotę dokonanego odliczenia oraz

• dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności:

- jego nazwę,

- adres,

- numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji (w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

5. Podatnik przekazał darowiznę na Radę Rodziców z przeznaczeniem na zakup książek dla wybitnych uczniów. Czy może odliczyć od dochodu darowiznę przekazaną na rzecz Rady Rodziców (w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych) na realizowane przez nią cele oświatowe?

Nie. Darowizny przekazane na rzecz Rady Rodziców (w szkołach i przedszkolach zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych), na realizowane przez te organy cele oświatowe, nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły lub przedszkola i nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego. W związku z tym darowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »