PIT 2012: Ulga prorodzinna w pytaniach i odpowiedziach

1. Podatniczka samodzielnie wychowuje małoletnie dziecko. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz jest zatrudniona na umowę o pracę. Czy w zeznaniu rocznym podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak. Od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej) pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcje opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Z ulgi mogą zatem skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali, np. dochody z umowy o pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu.

2. Czy podatnik ma prawo do ulgi prorodzinnej, gdy jego dziecko spełnia warunki do ulgi, a więc uczy się i nie ukończyło 25 lat, ale uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Z ulgi prorodzinnej nie skorzysta podatnik, który wykonuje władzę rodzicielską, jest opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka co do którego mają zastosowanie:

  • przepisy art. 30 c ww. ustawy (podatek liniowy),
  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,
  • przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Zatem prowadzenie przez dziecko działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych wyklucza możliwość skorzystania z ulgi.

3. Czy prawo do ulgi ma rodzic, którego dziecko w roku podatkowym wstąpiło w związek małżeński?

Tak. Rodzic ma prawo do odliczenia ale tylko za miesiące przed wstąpieniem dziecka w związek małżeński. Poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński, odliczenie nie przysługuje.

4. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej rodzic, którego dziecko w roku podatkowym ukończy 25 lat?

Tak. W sytuacji gdy dziecko w ciągu roku kończy 25 lat odliczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za miesiące do ukończenia 25 lat.

5. Wspólne zeznanie składają małżonkowie (a tylko jedno z nich jest rodzicem, drugie nie przysposobiło dziecka). Rodzic dziecka nie uzyskuje dochodu albo ma na tyle mały podatek, że nie odliczy całej kwoty ulgi, natomiast wspólny podatek wynikający ze złożonego zeznania pozwoliłby na pełne odliczenie. Czy w tej sytuacji mają prawo do odliczenia ulgi?

Tak. W sytuacji kiedy rodzic dziecka nie uzyskuje dochodów, a małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, rodzic będzie miał prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga.

6. Podatnik utrzymuje 23-letnie, uczące się dziecko, które ma już własne dziecko. Czy mimo tego może korzystać z ulgi prorodzinnej?

Podatnik na którym ciąży obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka pełnoletniego, które ma już własne dziecko, ma prawo do ulgi prorodzinnej. Przesłanką, która przemawia za przyznaniem prawa do ulgi w obu przypadkach jest fakt nie uzyskiwania dochodów (prócz wymienionych w tym przepisie) przez dziecko pełnoletnie, które jeszcze się uczy.

7. Dziecko urodziło się w październiku 2012 r. Czy rodzice będą mieli prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2012 r.?

W przypadku gdy dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego to ulga przysługuje w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy od miesiąca, w którym się urodziło dziecko, łącznie z tym miesiącem.

8. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej osoba, która jest opiekunem prawnym będącego na jej utrzymaniu brata? Brat jest osobą pełnoletnią, ubezwłasnowolnioną, otrzymuje rentę.

Tak, ulga przysługuje opiekunowi prawnemu utrzymującemu osoby, bez względu na wiek, które otrzymywały rentę socjalną, w związku z wykonywaniem przez tych...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »